Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/08171

Lovgivning

  • Generisk

Gebyrer var ikke oplyst tydeligt, og rykkere var derfor uberettigede

En rykkerskrivelse var ikke fremsendt med rimelig grund, da skyldneren ikke kunne forventes at kende fordringens eksistens. Rykkerskrivelsen kunne derfor ikke pålægges gebyr, jf. rentelovens § 9 b, stk. 1.