Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/08171

Lovgivning

  • Generisk

Gebyrer var ikke oplyst tydeligt, og rykkere var derfor uberettigede

En rykkerskrivelse var ikke fremsendt med rimelig grund, da skyldneren ikke kunne forventes at kende fordringens eksistens. Rykkerskrivelsen kunne derfor ikke pålægges gebyr, jf. rentelovens § 9 b, stk. 1.

En forbruger klagede over, at hun i forbindelse med returnering af et par støvler til en online-butik var ubekendt med et returfragtgebyr på kr. 39, og hvortil dette i givet fald skulle indbetales. Forbrugeren fandt det derfor uberettiget, at hun – selv efter at gebyret var betalt – havde modtaget flere rykkerskrivelser, og at sagen var sendt til inkasso.

Forbrugerombudsmanden bemærkede, at gebyrer og rettidig betaling heraf er af stor betydning for den samlede pris og dermed afregning. Oplysninger herom skal derfor være klare og tydelige jf. markedsføringslovens almindelige tydelighedskrav. Dette gjaldt også i forhold til bedømmelsen af, om en rykkerskrivelse er fremsendt med ”rimelig grund”, jf. rentelovens § 9 b, stk. 1. En skyldner skal således være tydeligt oplyst om fordringens eksistens.

Forbrugerombudsmanden noterede sig, at en køber kunne anvende den almindelige fremgangsmåde ved brug af fortrydelsesretten, jf. forbrugeraftalelovens § 19, stk. 2, men fandt det ikke tydeligt oplyst, hvornår gebyret for returnering via et særligt fragtfirma blev opkrævet, og hvorledes dette skulle indbetales. En køber kunne derfor ikke forventes at være bekendt med en restfordring.

Forbrugerombudsmanden indskærpede over for e-handelsbutikken, at en kredi-tor ifølge rentelovens bestemmelser kun kan fremsende rykkere pålagt gebyr til en skyldner, såfremt rykkerskrivelsen er fremsendt med ”rimelig grund”.  Dette indebar efter Forbrugerombudsmandens opfattelse, at skyldneren forinden skulle være tydeligt oplyst om fordringens eksistens samt om, hvornår og hvordan denne skal betales. Dette gjaldt så meget desto mere, forinden fordringen eventuelt sendes til inkasso.