Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/00637

Lovgivning

  • 1

Gebyr for refusion af skatter og afgifter på flyrejser

Forbrugerombudsmanden har godkendt, at et flyselskab kan opkræve et gebyr på 100 kr. når der alene er tale om refusion af skatter og afgifter, når en forbruger ikke benytter sin flybillet. Kan forbrugeren derudover få noget af selve rejsens pris refunderet, har Forbrugerombudsmanden desuden accepteret, at der opkræves 200 kr. i gebyr.

Når en forbruger ikke benytter sin flybillet, hvad enten det skyldes sygdom eller bare ændrede planer, så har forbrugeren ret til at få refunderet den del af prisen, som udgjorde skatter og afgifter, men flyselskabet har også ret til at få godtgjort en del af de administrationsomkostninger, som refusionen medfører i form af et gebyr, som forbrugeren pålægges. 

Forbrugerombudsmanden har godkendt, at et flyselskab kan opkræve et gebyr på 100 kr. når der alene er tale om refusion af skatter og afgifter. Kan forbrugeren derudover få noget af selve rejsens pris refunderet, har Forbrugerombudsmanden desuden accepteret, at der opkræves 200 kr. i gebyr.

Opkrævning af høje gebyrer kan være et urimeligt aftalevilkår i strid med markedsføringslovens § 1 og aftalelovens § 38c, jf. § 36.