Sag

Opdateret


10/09513

  • 1

Pengene kan først trækkes på konto, når varen afsendes

Når en forbruger køber varer på internettet og betaler med et betalingskort, kan den erhvervsdrivende først hæve beløbet for varerne, når disse afsendes.

I en konkret sag omkring internethandel udtalte Forbrugerombudsmanden, at pengene for varerne først kan trækkes fra kundens konto, når varerne bliver afsendt.

Hvis en erhvervsdrivende trækker beløbet før afsendelsestidspunktet, og der ikke udtrykkeligt er aftalt forudbetaling, kan der efter Forbrugerombudsmandens opfattelse være tale om en overtrædelse af markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik.

Forbrugerombudsmandens praksis skal ses i lyset af købelovens samtidighedsgrundsætning, hvoraf det følger, at køberen skal betale for en vare, når denne leveres.

Endvidere henviste Forbrugerombudsmanden til de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet fra maj 2010, hvoraf det fremgår, at betaling normalt ikke skal ske, før produktet/ydelsen er afsendt. Ligeledes fremgår det af standpunktet, at standardvilkår om forudbetaling vil kunne blive anset for urimelige. For at vurdere om vilkåret er urimeligt, skal forhold som beløbsstørrelse og et reelt behov for forudbetaling inddrages.