Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/02473

Lovgivning

  • Generisk

Salg via spørgeundersøgelser (surveys)

Ved salg via surveys på nettet, skal bl.a. e-handelslovens krav om, at der skal stilles tekniske hjælpeværktøjer til rådighed for tjenestemodtageren, overholdes.

En erhvervsdrivende solgte filmklubmedlemsskaber via surveys på nettet. Det foregik således, at forbrugeren fx blev spurgt, om han eller hun var interesseret i film, og hvis der blev svaret ja, åbnede der sig et nyt vindue, hvor forbrugeren blev tilbudt en film til en særlig billig pris.

Tilbuddet var betinget af, at der blev indgået en abonnementsaftale, hvor der som minimum skulle købes to film til ordinær klubpris. Hvis forbrugeren klikkede ”ja” til at modtage tilbuddet, var der uden videre indgået en abonnementsaftale, og forbrugeren blev præsenteret for det næste spørgsmål i surveyen.

Mange forbrugere klagede til Forbrugerombudsmanden, fordi de ikke mente, at de havde indgået en aftale.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at det fremgår af e-handelslovens § 11, at inden en ordre afgives, skal en tjenesteyder stille hensigtsmæssige, effektive og tilgængelige tekniske hjælpeværktøjer til rådighed for tjenestemodtageren, hvorved denne får mulighed for at rette indtastningsfejl. Det kan fx gøres på den måde, at forbrugeren præsenteres for en oversigt over de afgivne oplysninger i et skærmbillede, samt ved anvendelse af acceptknapper bekræfter de indrapporterede oplysninger. Hjælpeværktøjerne skal sikre, at kunden ikke kommer til at afgive en forkert bestilling.

På opsamlingssiden skal kunden endvidere kunne rette i bestillingen, således at kunden har mulighed for at fjerne varer eller ydelser, som han ikke ønsker at købe.

Hvis køb af en billig film er betinget af, at der samtidig indgås en abonnementsaftale med en købepligt, skal det fremgå tydeligt på opsamlingssiden, at kunden køber et abonnement og hvad det koster, og en kunde, der ikke ønsker at foretage et sådant køb, skal kunne forlade siden uden at købe noget.