Afgørelse

Sagsnummer
18/17379 og 18/19756

Lovgivning

  • 3, stk. 1

Personligt forbud mod at sælge opgavebesvarelser til elever på de gymnasiale uddannelser

Det var i strid med god markedsføringsskik at markedsføre og sælge besvarelse af opgaver, herunder eksamensopgaver, SRP og SSO, til elever på de gymnasiale uddannelser. Sø- og Handelsretten stadfæstede et personligt forbud nedlagt af Forbrugerombudsmanden.

En virksomhed havde fra en hjemmeside og en Facebook-side reklameret med, at elever på de gymnasiale uddannelser kunne betale for at få lavet opgavebesvarelser, herunder eksamensopgaver, SRP og SSO, til forskellige karakterer og priser, som eleverne herefter kunne aflevere i eget navn.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at det var i strid med god markedsføringsskik at markedsføre og sælge opgavebesvarelser til elever på de gymnasiale uddannelser, da det er uetisk og krænker almene samfundshensyn, og fik derfor nedlagt et forbud mod virksomheden.

På trods af forbuddet begyndte personen bag virksomheden at sælge opgavebesvarelser fra en ny hjemmeside og Facebook-side.

Forbrugerombudsmanden fandt det derfor nødvendigt at nedlægge et foreløbigt forbud mod at udbyde opgavebesvarelser direkte over for personen bag virksomhederne. Forbuddet blev stadfæstet af Sø- og Handelsretten.

Da personen ikke efterkom forbuddet, nedlagde Forbrugerombudsmanden et foreløbigt forbud mod det webhotel, som hostede hjemmesiden, hvorfra der blev udbudt opgavebesvarelser i strid med det nedlagte forbud. Forbuddet mod webhotellet blev stadfæstet af Sø- og Handelsretten, og hjemmesiden blev lukket ned.

Facebook-siden blev på Forbrugerombudsmandens anmodning lukket ned af Facebook.