Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer

Lovgivning

  • 9 16
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet

Oplysning om fortrydelsesretten og dens beregning

Når der er indgået en fjernsalgsaftale med en forbruger, skal den erhvervsdrivende give forbrugeren en række oplysninger om fortrydelsesretten og dens beregning på et varigt medium. Oplysningerne skal gives i overensstemmelse med forskrifterne i bekendtgørelse nr. 972 af 24. september 2004 om oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler.

En erhvervsdrivende markedsførte kurser over for andre erhvervsdrivende via sin hjemmeside.

Den erhvervsdrivende indgik dog også aftaler med forbrugere, hvis de henvendte sig telefonisk til den erhvervsdrivende.

Hvis der blev indgået en telefonisk aftale med en forbruger skrev den erhvervsdrivende i sin ordrebekræftelse, som blev sendt til kunden, at aftalen som udgangspunkt var bindende, men at forbrugerne efter forbrugeraftaleloven havde 14 dages fortrydelsesret.

Forbrugerombudsmanden meddelte den erhvervsdrivende, at der var tale om fjernsalg, og at den erhvervsdrivende derfor skulle give forbrugere alle de oplysninger, der er nævnt i forbrugeraftalelovens § 12, jf. § 11 i overensstemmelse med de anvisninger der gives i bekendtgørelse nr. 972 af 24. september 2004 om oplysning om fortrydelsesret i henhold til lov om visse forbrugeraftaler § 1 og § 8, jf. bilag 7.