Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
09/05282

Lovgivning

  • 1

Negativ aftalebinding er i strid med god markedsføringsskik

En internetudbyder sendte et brev til sine kunder om, at de ville blive opgraderet til en hurtigere og dyrere internetforbindelse, medmindre de kontaktede kundeservice. Forbrugerombudsmanden udtalte, at det var negativ aftalebinding i strid med god markedsføringsskik.

En internetudbyder udsendte et brev til en del af sine 2 Mbit-kunder om, at deres hastighed udgik, selvom dette ikke var tilfældet. Efterfølgende korrigerede udbyderen fejlen ved pr. brev at oplyse, at der var tale om en fejl, og at de med en prisstigning på 10 kr. pr. måned ville blive opgraderet til en 4Mbit-forbindelse, medmindre de kontaktede kundeservice med henblik på at oplyse, at de ville beholde deres nuværende 2 Mbit-forbindelse.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at markedsføringstiltaget var negativ aftalebinding og i strid med markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik. Erhvervsdrivende kan ikke ensidigt ændre en indgået aftale med deres kunder, uden at kunden aktivt har accepteret ændringerne.

Sagen blev afsluttet ved, at internetudbyderen tilbød de berørte kunder at få 4Mbit-forbindelsen til den pris, som de havde betalt for deres 2Mbit-forbindelse. Hertil blev kunderne krediteret de 10 kr. pr. måned, der var blevet betalt for meget siden hastighedsændringen.