Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
11/06918

Lovgivning

  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet
  • 17 22

Mangelfuld oplysning om fortrydelsesret ved køb af e-bog

Ved køb af e-bog på nettet er der som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Fravigelse heraf kræver udtrykkeligt samtykke. Forbrugerombudsmanden mente ikke, at samtykket på en boghandlers bestillingside opfyldt dette krav. Det var således ikke i oplyst, at fortrydelsesretten på 14 dage blev afkortet, således at den løb fra bestillingstidspunktet og frem til download blev påbegyndt.

En internetboghandel havde sat bestillingsfunktionen op således, at forbrugeren ved køb af e-bog skulle sætte hak ved:

”Ja, jeg accepterer, at fremstillingen af mit digitale produkt går i gang med det samme, efter jeg godkender købet, og at det påvirker fortrydelsesretten.”

Ved klik på ordet ”fortrydelsesretten” kom forbrugeren ind i Salgs- og leveringsbetingelser, hvor der ved klik på punkt ”11. Fortrydelsesret” kunne læses følgende tekst med fremhævet skrift: ”DER YDES IKKE FORTRYDELSESRET PÅ DIGITALE VARER /F.EKS. E-BØGER OG LYDBØGER”.

Endvidere blev det på bestillingssiden oplyst, at e-bogen leveres på e-mail inden for 10 minutter.

Forbrugerombudsmanden meddelte, at han havde følgende opfattelse:

Hvis en e-bog, der sælges og leveres over nettet, ikke er forsynet med en teknisk plombering, må e-bogen formentlig kunne anses som en ikke-finansiel tjenesteydelse. Dette bevirker, at den erhvervsdrivende ved bestillingen af e-bogen har mulighed for i overensstemmelse med forbrugeraftalelovens § 18, stk. 4, at indhente forbrugerens samtykke til, at fortrydelsesretten kun gælder indtil leveringen af e-bogen påbegyndes.

Samtykket fra forbrugeren skal være informeret og konkretiseret. Det kræver, at der direkte i teksten, som forbrugeren skal acceptere, står, hvilke konsekvenser bestilling har for fortrydelsesretten. Der må således ikke blot henvises til forretningsbetingelserne.

Når bestemmelsen i forbrugeraftalelovens § 18, stk. 4, anvendes, er det vigtigt at bemærke, at forbrugeren også i disse situationer som udgangspunkt har fortrydelsesret i 14 dage, men at det altså er muligt mellem den erhvervsdrivende og forbrugeren at aftale, at fristen forkortes, således at den kun løber frem til tidspunktet, hvor levering påbegyndes.

Forbrugerombudsmanden fandt således, at teksten på bestillingssiden ikke opfyldt samtykkekravet i § 18, stk. 4.

Internetboghandlen tilrettede på den baggrund teksten på bestillingssiden til:

”Ja, jeg accepterer at fremstilling af mit digitale produkt går i gang med det samme efter jeg godkender købet, og at det påvirker fortrydelsesretten. Der ydes ikke fortrydelsesret på digitale varer (f.eks. E-bøger eller lydbøger der downloades)”

Forbrugerombudsmanden meddelte, at teksten efter hans opfattelse fortsat ikke levede op til kravene i forbrugeraftalelovens § 18, stk. 4, og oplyste at:

Udgangspunktet ved køb af e-bøger og lydbøger til download er, at der er lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Det er derfor forkert, når De i Deres forretningsbetingelser og i betalingsvinduet skriver, at der ikke er fortrydelsesret.

Det skal således fremgå af informationen til kunden både i betalingsfeltet og i forretningsbetingelserne, at der er 14 dages fortrydelsesret. Derudover skal det tydeligt fremgå, at hvis forbrugeren giver samtykke til, at bogen downloades inden fortrydelsesfristens udløb, gælder fortrydelsesretten dog kun frem til tidspunktet, hvor download påbegyndes.