Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
10/08927

Lovgivning

  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet
  • 9 16

Fortrydelsesret selvom emballagen på varen brydes

En internetbutik kan ikke afskære en kunde fra at benytte sig af sin lovbestemte fortrydelsesret, i det tilfælde hvor kunden har brudt varens emballage. Dette er i strid med forbrugeraftalelovens regler. En erhvervsdrivende kan imidlertid godt have et krav om, at varen tilbageleveres i originalemballagen.

Fortrydelsesret ved brud på emballage

En internetbutik skrev i deres forretningsbetingelser, at en kundens ret til at returnere hårde hvidevarer, støvsugere, mikroovne eller espressomaskiner ville bortfalde, såfremt emballagen på varen blev brudt, idet den intakte emballage altid vil være en væsentlig del af varens værdi.

Forbrugerombudsmanden gjorde butikken opmærksom på, at der ved fjernsalg gælder en fortrydelsesret på 14 dage efter forbrugeraftaleloven. Denne ret kan dog bortfalde, hvis en forbruger returnerer en vare, der ikke er i væsentlig samme stand og mængde, som da forbrugeren fik den i hænde.

Kravet om, at varen skal kunne tilbageleveres i væsentlig samme stand, angår imidlertid kun selve varen og derfor som udgangspunkt ikke emballagen. Der gælder således ikke en ret for den erhvervsdrivende til i almindelighed at afskære forbrugerens ret til at fortryde, hvis forbrugeren har brudt emballagen for at undersøge varen.

Krav om tilbagelevering i originalemballage

Forbrugerombudsmanden anerkender dog, at emballagen ofte repræsenterer en betydelig værdi for sælgeren, når sælgeren ikke har adgang til at emballere varen på ny og/eller ikke kan sælge varen som ny uden originalemballagen. Derfor må den erhvervsdrivende kunne stille et krav om, at varen tilbageleveres i originalemballagen. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse forudsætter dette imidlertid, at forbrugeren inden aftalens indgåelse gøres udtrykkeligt opmærksom herpå, og at forbrugeren efter aftalens indgåelse får oplysninger herom pr brev, e-mail eller på et andet varigt medium efter princippet i forbrugeraftalelovens § 12, stk. 3.

Hvor varens originalemballage ikke har betydning for muligheden for gensalg – enten fordi emballagen under alle omstændigheder bliver ødelagt, når den åbnes, for at forbrugeren kan undersøge varen (fx hård plast der er svejset sammen), eller hvor varen eller dele af varen ligger i neutrale plastposer eller kuverter o.lign. – er det vores opfattelse, at sælgeren ikke kan afvise forbrugerens krav om fortrydelse, hvis (denne del af) emballagen ikke tilbageleveres.