Sag

Opdateret


08/06576

  • Generisk

Fortolkning af e-handelslovens § 11, stk. 1

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at et link indsat til sidst i en købsproces på internettet, som førte tilbage til kundens indtastede oplysninger, ikke opfyldte kravene i e-handelslovens § 11, stk. 1.

En internetbutik anmodede Forbrugerombudsmanden om en forhåndsbesked vedr. fortolkningen af e-handelslovens § 11, stk. 1.

Ifølge e-handelslovens § 11, stk. 1, skal en tjenesteyder, inden en ordre afgives, stille hensigtsmæssige, effektive og tilgængelige tekniske hjælpeværktøjer til rådighed for tjenestemodtageren, således at tjenestemodtageren får mulighed for at finde og rette indtastningsfejl.

Den erhvervsdrivende ønskede, i stedet for at lave en egentlig opsamlingsside med de indtastede oplysninger, at indsætte et link i sidste del af købsprocessen, som ved aktivering ville sende kunden tilbage til dennes indtastede oplysninger.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at formålet med bestemmelsen i e-handelslovens § 11, stk. 1, må være, at det skal være nemt, gennemskueligt og let tilgængeligt for forbrugeren at finde og rette indtastningsfejl, inden en ordre afgives.

Forbrugerombudsmanden udtalte videre, at det var hans opfattelse, at § 11, stk. 1, skal fortolkes således, at hjælpeværktøjerne skal være tilgængelige under hele bestillingsforløbet, og at de skal være umiddelbart anvendelige direkte på hjemmesiden og ikke være indrettet således, at kunden først skal hente dem et andet sted.

Forbrugerombudsmanden meddelte den erhvervsdrivende, at et link indsat i sidste del af købsprocessen, som køberne skal aktivere for at komme tilbage til deres indtastede oplysninger, efter hans opfattelse for det første var for sent i købsprocessen, idet bestemmelsen angiver, at hjælpeværktøjerne skal være til rådighed, inden en ordre afgives. Herudover fandt Forbrugerombudsmanden, at et sådant link ikke var en tilstrækkeligt sikker løsning, idet linket skulle virke upåklageligt hver gang. Kravet om, at løsningen skal gøre det nemt, gennemskueligt og let tilgængeligt for kunden at finde og rette indtastningsfejl, fandt Forbrugerombudsmanden, var bedre opfyldt med en opsamlingsside end et link.