Afgørelse

Sagsnummer
FO-18/16277-102 og 18/16238

Lovgivning

  • 3, stk. 1

Forbud mod markedsføring af opgavebesvarelser til elever på de gymnasiale uddannelser

Det var i strid med god markedsføringsskik at markedsføre og sælge besvarelse af opgaver, herunder eksamensopgaver, SRP og SSO, til elever på de gymnasiale uddannelser.

En virksomhed havde fra en hjemmeside og en Facebook-side reklameret med, at elever på de gymnasiale uddannelser kunne betale for at få lavet opgavebesvarelser, herunder eksamensopgaver, SRP og SSO, til forskellige karakterer og priser, som eleven herefter kunne aflevere i eget navn.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at dette var i strid med god markedsføringsskik, da det er uetisk og krænker almene samfundshensyn.

Da virksomheden ikke rettede sin markedsføring efter Forbrugerombudsmandens henvendelse, nedlagde Forbrugerombudsmanden et foreløbigt forbud over for virksomhedens udbud af opgavebesvarelser. Det foreløbige forbud blev efterfølgende stadfæstet af Sø- og Handelsretten.

Da virksomheden ikke efterkom det nedlagte forbud, nedlagde Forbrugerombudsmanden et foreløbigt forbud mod det webhotel, som hostede virksomhedens hjemmeside. Forbuddet mod webhotellet blev stadfæstet af Sø- og Handelsretten, og hjemmesiden blev herefter lukket ned.

Virksomhedens Facebook-side blev på Forbrugerombudsmandens anmodning lukket ned af Facebook.