Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/03912

Lovgivning

  • 1
  • 6

Belønning for at modtage elektronisk markedsføring ikke i strid med god markedsføringsskik

Forbrugerombudsmanden udtalte, at det ikke er i strid med god markedsføringsskik at belønne personer med en gratis 30 dages prøveperiode på internet for at give samtykke til at modtage markedsføring pr. mail. Dog under forudsætning af, at samtykket kan tilbagekaldes straks efter, uden at prøveperioden trækkes tilbage.

En erhvervsdrivende ønskede i en forhåndsbesked at få oplyst, om det ville være lovligt at belønne personer med en 30 dage gratis prøveperiode på en internettjeneste for at give samtykke til at modtage markedsføring pr. e-mail. Internetforbindelsen ville automatisk blive frakoblet, såfremt kunden ikke ønskede at indgå en købsaftale.

Det fremgår af Forbrugerombudsmandens SPAM-vejledning, at der ikke er noget i vejen for at belønne en person med et gavekort eller lignende for at give samtykke til markedsføring. Samtykket skal dog kunne kaldes tilbage straks efter, uden at belønningen kan trækkes tilbage, jf. markedsføringslovens § 6, stk. 6, der har følgende ordlyd:

”Der må ikke kræves betaling for at modtage eller notere meddelelser om, at en anmodning efter stk. 1 tilbagekaldes, eller at henvendelser som nævnt i stk. 3 frabedes.”

Forbrugerombudsmanden udtalte, at det ikke er i strid med god markeds-føringsskik at belønne personer med en 30 dage gratis prøveperiode for at give samtykke til at modtage markedsføring pr. mail, under forudsætning af, at samtykket kan tilbagekaldes straks efter, uden at prøveperioden trækkes tilbage.