Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
16/04468

Lovgivning

  • 1
  • 9

Forhåndsbesked om gratis adgang til oplevelsespark

En oplevelsespark anmodede om forhåndsbesked vedr. muligheden for at tilbyde gratis adgang i 2016-sæsonen til gæster med ét bestemt navn, der samtidig var en del af navnet på oplevelsesparken. Forbrugerombudsmanden vurderede, at markedsføringstiltaget ikke var i strid med markedsføringsloven, hvis den erhvervsdrivende oplyste klart, tydeligt og lettilgængeligt om betingelserne for at gøre brug af tilbuddet.

En oplevelsespark anmodede om forhåndsbesked vedr. muligheden for at tilbyde gratis adgang i 2016-sæsonen til gæster med ét bestemt navn, der samtidig var en del af navnet på oplevelsesparken.
Forbrugerombudsmanden oplyste, at erhvervsdrivende ikke er underlagt en generel kontraheringspligt, hverken med hensyn til valget af aftalepartner eller indholdet af aftalen. De kan derfor som udgangspunkt frit bestemme, hvilke aftaler de vil indgå og med hvem.
Erhvervsdrivende må derfor også selv bestemme, hvem de vil yde rabat, forudsat rabatten ikke indebærer en vilkårlig og usaglig diskrimination.
Når erhvervsdrivende markedsfører sig ved brug af salgsfremmende foranstaltninger, såsom rabat, skal markedsføringslovens § 9, stk. 1, iagttages. Det betyder, at tilbudsbetingelserne skal oplyses klart, tydeligt og let tilgængeligt.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at markedsføringstiltaget ikke var i strid med markedsføringsloven, hvis den erhvervsdrivende oplyste klart, tydeligt og lettilgængeligt om betingelserne for at gøre brug af tilbuddet.