Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
15/11816

Lovgivning

  • 1

Det var tilladt at begrænse høretest til personer over 60 år

Der gælder ikke et forbud mod aldersdiskrimination uden for arbejds-markedet i dansk ret, og en kampagne, som tilbød en gratis høretest til personer over 60 år, var ikke i strid med god markedsføringsskik. Om kampagnen i øvrigt var lovlig afhang af den konkrete udformning og af markedsføringen i øvrigt.

En virksomhed ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om de kunne lancere en kampagne, hvor personer over 60 år blev tilbudt en gratis høretest. 

Forbrugerombudsmanden konstaterede, at virksomheder som udgangspunkt selv kan bestemme, hvem de vil yde rabat, forudsat at virksomheden ikke foretager en vilkårlig og usaglig diskrimination i strid med markedsføringsloven og diskriminationslovgivningen.

Forbrugerombudsmanden konstaterede, at der ikke gælder et forbud mod aldersdiskrimination uden for arbejdsmarkedet i dansk ret, og at det ikke i sig selv var i strid med god markedsføringsskik at begrænse et tilbud om en gratis høretest til personer over 60 år. 

Forbrugerombudsmanden bemærkede, at kampagnens lovlighed i sin helhed ville afhænge af kampagnens konkrete udformning, herunder om den generelle oplysningspligt ved brug af salgsfremmende foranstaltninger blev opfyldt, og af markedsføringen i øvrigt, fx om denne skete via e-mail eller via fysisk post med eller uden påført navn på modtageren.