Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/07226

Lovgivning

  • 8

Bank afgav tilsagn om ikke at markedsføre internationale betalingskort over for personer under 15 år

En 13-årig modtog et brev fra en bank, hvori det internationale betalingskort Visa Electron blev markedsført. Forbrugerombudsmanden udtalte, at det er i strid med markedsføringsloven at markedsføre internationale betalingskort over for en person under 15 år.

Forbrugerombudsmanden modtog en klage fra en forbruger, fordi hendes 13-årige søn havde modtaget et brev fra sin bank, hvor det internationale betalingskort Visa Electron blev markedsført.

Af Forbrugerombudsmandens vejledning om unge og betalingskort fremgår, at pengeinstitutter ikke bør markedsføre internationale betalingskort over for personer under 15 år.

Forbrugerombudsmanden skrev til banken og bad om deres bemærkninger til klagen.

Banken oplyste, at det var en fejl, at klagerens søn havde modtaget et brev med markedsføring af Visa Electron, og banken oplyste endvidere, at den ikke markedsførte Visa Electron direkte over for personer under 15 år.

Kort tid herefter henvendte forbrugeren sig atter til Forbrugerombudsmanden, idet hendes søn igen havde modtaget et brev fra banken med markedsføring af Visa Electron.

Forbrugerombudsmanden skrev igen til banken og meddelte, at det efter hans opfattelse er i strid med markedsføringslovens § 8, stk. 1, om markedsføring over for børn og unge, at markedsføre internationale betalingskort over for en person under 15 år. Forbrugerombudsmanden bad derfor banken om at underskrive et tilsagn, jf. markedsføringslovens § 23, stk. 2, om ikke at markedsføre internationale betalingskort over for personer under 15 år, hvilket banken gjorde.