Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/00579

Lovgivning

  • 1
  • 8

Salg af medieforsikring til barn på 12 år

Salg af tillægsforsikring til et barn på 12 år i forbindelse med køb af en dvd, uden værgens samtykke var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse i strid med markedsføringslovens § 1, sammenholdt med § 8, stk. 1. En så usædvanlig disposition fordrer, at den erhvervsdrivende aktivt sikrer sig, at værgen er informeret og har godkendt købet.

Forbrugerombudsmanden modtog en henvendelse fra en forbruger, der klagede over, at en erhvervsdrivende til vedkommendes samlevers datter på 12 år havde solgt en dvd til 29,95 kr., og i den forbindelse solgte en medieforsikring til 15,00 kr., som den unge ikke forstod betydningen af.
Det kan efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke forventes, at et 12 årigt barn på betryggende måde er i stand til at vurdere behovet for og betydningen af at købe en tillægsforsikring til en dvd. Erhvervsdrivende bør derfor være meget tilbageholdende og omhyggelig med, hvordan sådanne tillægsforsikringer markedsføres over for mindreårige. Efter værgemålslovens § 1, stk. 2, hvorefter børn under 15 år ikke kan forpligte sig ved retshandler, vil køb af den omhandlede tillægsforsikring tillige kræve et samtykke fra barnets værge.

Det er efter Forbrugerombudsmandens opfattelse i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1 sammenholdt med lovens § 8, stk. 1, når en erhvervsdrivende sælger en tillægsforsikring som den i sagen omhandlede til en mindreårig uden at sikre sig værgens samtykke.
For vurderingen af spørgsmålet er det uden betydning, at der var fortrydelsesret knyttet til den pågældende tillægsforsikring.

Forbrugerombudsmanden udtalte endvidere, at når der er der tvivl om den unges alder, eller om der er det fornødne samtykke fra værgen til køb af forsikringen, er det den erhvervsdrivendes ansvar at undersøge disse spørgsmål og om nødvendigt sikrer sig værgens samtykke.