Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
08/03245

Lovgivning

  • 1
  • 8

Butik sendte personligt adresserede breve til kommende konfirmander på baggrund af indhentede klasselister

Elever i 7. klasse blev tilbudt et gavekort på 100 kr. for til gengæld at give deres klasseliste til en butik. Butikken anvendte klasselisten til at sende personligt adresserede breve til kommende konfirmander. Virksomheden rettede ind på baggrund af Forbrugerombudsmandens henvendelse.

Elever fra en 7. klasse modtog et brev fra en tøjbutik. Brevet indeholdt en invitation til dem om at komme til et arrangement, hvor de bl.a. kunne få et gratis tørklæde og rabat på varer.

Klager oplyste, at butikschefen havde sagt, at markedsføringskonceptet byggede på, at en elev kunne aflevere sin klasseliste og til gengæld få et gavekort på 100 kr. til butikken. Forbrugerombudsmanden lagde til grund, at disse lister herefter blev brugt til at sende personlige breve ud til de kommende konfirmander.

Forbrugerombudsmanden henviste til markedsføringslovens § 1, stk. 1, og § 8, stk. 1.

Forbrugerombudsmanden henledte samtidig butikkens opmærksomhed på vejledningen om børn, unge og markedsføring, hvoraf det bl.a. fremgår, at erhvervsdrivende som udgangspunkt ikke må benytte børn og unge under 18 år i salgs- og markedsføringsøjemed, herunder som salgskanal fx ved at bruge børn og unge til vennehvervning.

Hertil fremgår det, at markedsføring i form af personligt adresserede reklamebreve til børn og unge ikke må finde sted, medmindre forældrene har givet deres samtykke til det.

Butikken meddelte, at de straks havde ophørt med at sende breve til kommende konfirmander, da de fik Forbrugerombudsmandens brev.