Afgørelse

Sagsnummer
22/00535

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5

Markedsføringen af et restparti af høretelefoner var vildledende, fordi markedsføringen fremstod som et ”her og nu”-tilbud

Forbrugerombudsmanden indskærpede markedsføringslovens forbud mod vildledning over for en virksomhed, som havde markedsført et permanent tilbud på et restparti af nogle høretelefoner. Vildledningen bestod i, at det ikke fremgik af markedsføringen, at der var tale om et restsalg, der gjaldt indtil varen blev udsolgt. Markedsføringen fremstod som et ”her og nu”-tilbud med en ”før/nu-pris”.

Efter at have modtaget en klage, undersøgte Forbrugerombudsmanden en virksomheds markedsføring af høretelefoner.

Forbrugerombudsmanden konstaterede, at høretelefonerne blev markedsført med en overstreget grå førpris på 1.290 kr. og en rød tilbudspris på 699 kr. Der var også oplyst en besparelse på 45 % markeret med gult.

På baggrund af klagen undersøgte Forbrugerombudsmanden prisudviklingen på høretelefonerne. Undersøgelserne viste, at høretelefonerne i perioden fra den 9. juni 2021 til 13. juni 2022 havde været markedsført til 699 kr. med et enkelt udsving den 13. januar 2022, hvor høretelefonerne var markedsført til 1.290 kr.

Virksomheden oplyste, at der var tale om en restvare, der var nedsat permanent, indtil varerne blev udsolgt.

Det fremgår af Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring pkt. 4.5, at restvarer og restpartier, hvorved forstås varer, der udgår af den erhvervsdrivendes varesortiment, må markedsføres med nedsat pris, indtil varerne er solgt ud.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at den markedsførte før/nu-pris samt angivelsen af 45 % rabat på høretelefonerne var vildledende.

Forbrugerombudsmanden lagde vægt på, at det ikke fremgik af markedsføringen, at der var tale om et restsalg, der gjaldt indtil varen blev udsolgt. Markedsføringen fremstod som et ”her og nu”-tilbud med en ”før/nu-pris” og skulle derfor overholde reglerne for disse tilbud. En sammenligning med førprisen på 1.290 kr. forudsatte, at førprisen havde været stabil og længerevarende, hvilket ikke var tilfældet, da høretelefonerne havde været nedsat permanent i over et år. Efter Forbrugerombudsmandens vurdering, var det ikke tilstrækkeligt at tilføje ordene ”sale” i markedsføringen, da udtrykket ikke indikerede, at der var tale om et restsalg, der gjaldt indtil varen var udsolgt, men blot at varen var nedsat i forhold til egen tidligere førpris.

Forbrugerombudsmanden afsluttede sagen med at indskærpe, at såfremt varer markedsføres med prisangivelser/besparelsesudsagn efter retningslinjerne for prismarkedsføring punkt 4.5, skal det også fremgå af markedsføringen, at der er tale om et restsalg. I modsat fald vil markedsføringen være vildledende og i strid med markedsføringslovens § 5, sammenholdt med § 8.