Afgørelse

Sagsnummer
21/12153

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 10

Mail med nyhedsbrev om fagnyheder var markedsføring

En virksomhed ønskede forbrugerombudsmandens vurdering af, om det ville være omfattet af spamforbuddets regler, hvis virksomheden sendte et nyhedsbrev om virksomhedens fagområde til deres kunder. Forbrugerombudsmanden vurderede, at nyhedsbrevet var omfattet af spamforbuddet.

En virksomhed havde hidtil sendt sit nyhedsbrev til sine kunder via fysisk post, men ønskede fremover at sende nyhedsbrevet via mail. Virksomheden anmodede om Forbrugerombudsmandens vurdering af, om nyhedsbrevet var omfattet af spamforbuddets regler.

Der var ingen reklamer i nyhedsbrevet, men alene nyheder om virksomhedens fagområde.

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at indholdet af nyhedsbrevet ikke var relevant information for kundernes aftale med virksomheden. Et nyhedsbrev med generel information om nyheder på afsenderens forretningsområde, som ikke var relevant for aftaleforholdet, var derfor ikke en servicemeddelelse.

Det var Forbrugerombudsmandens vurdering, at nyhedsbrevet ville blive sendt med henblik på branding af virksomheden, selv om nyhedsbrevet ikke indeholdte reklamer eller markedsføring af tilbud eller produkter.

I markedsføringslovens forstand ville nyhedsbrevet derfor blive sendt med henblik på markedsføring og være omfattet af markedsføringslovens spamforbud, hvis det blev sendt via mail. Det ville derfor være i strid med spamforbuddets regler, hvis virksomheden sendte nyhedsbrevet via mail til personer, der ikke havde givet deres forudgående samtykke hertil.

Markedsføringslovens § 10, stk. 1

En virksomhed må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, fx mail eller sms, med henblik på direkte markedsføring, medmindre modtageren har givet et forudgående samtykke til henvendelsen.

Spamforbuddet omfatter enhver form for markedsføring, herunder imagemarkedsføring. Det betyder, at ikke blot henvendelser med tilbud på virksomhedens produkter er markedsføring, men også henvendelser med omtale af virksomheden eller virksomhedens produkter er markedsføring.

Servicemeddelelser er ikke markedsføring omfattet af spamforbuddet. Det er navnlig i løbende kundeforhold, at servicemeddelelser er relevante.

Henvendelser om ny lovgivning af relevans for kundens aftale vil være en servicemeddelelse og ikke markedsføring. Henvendelsen må dog ikke indeholde mere end formålet med en servicemeddelelse tilsiger. I så fald vil henvendelsen være markedsføring omfattet af spamforbuddet.