Afgørelse

Sagsnummer
21/07858

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 10

Et samtykke til markedsføring kræver en afsluttende handling

En virksomhed ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, hvornår en kunde havde givet samtykke til markedsføring, herunder til ”tabt kurv-påmindelser”, i løbet af deres købsflow. Forbrugerombudsmanden vurderede, at kunden først gav samtykke, når han/hun foretog en afsluttende handling.

En virksomhed anmodede om Forbrugerombudsmandens vurdering af, hvornår en kunde havde givet sit samtykke til at modtage markedsføring herunder ”tabt kurv-påmindelser” i løbet af virksomhedens købsflow.

En ”tabt kurv-påmindelse” er en påmindelse, sendt via mail til en kunde, der har forladt en digitalindkøbskurv i en webshop, om, at kunden ikke har fuldendt sit køb.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at et samtykke ikke var givet, hvis kunden afbrød købsflowet, inden kunden havde foretaget en handling, der klart afsluttede afgivelsen som fx ved at trykke på en knap med teksten ”Tilmeld” eller ”Godkend og betalt”. Der var ikke tale om en afsluttende handling, hvis kunden alene havde afkrydset samtykkefeltet og derefter forladt købsflowet.

Forbrugerombudsmanden bemærkede over for virksomheden, at en virksomheds mailmarkedsføring ikke må indeholde markedsføring, som ikke er omfattet af specificeringen af samtykket. Hvis en kunde alene giver samtykke til at modtage en virksomheds nyhedsbrev, vil kunden derfor ikke have givet samtykke til at modtage ”tabt kurv-påmindelser”. Et samtykke kan dog specificeres forholdsvist bredt, og et samtykke til at modtage markedsføring om virksomhedens produkter vil også inkludere ”tabt kurv-påmindelser”.

Markedsføringslovens § 10, stk. 1

En virksomhed må ikke rette henvendelse til nogen ved brug af elektronisk post, fx mail eller sms, med henblik på direkte markedsføring, medmindre modtageren har givet et forudgående samtykke til henvendelsen.

Et samtykke til at modtage markedsføring skal være frivilligt, specificeret, informeret og utvetydigt.

Se Forbrugerombudsmandens spamvejledning for yderligere information om kravene til et samtykke og ”tabt kurv-påmindelser”.