Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/13360

Lovgivning

  • Generisk

Tilsagn om overholdelse af lov om juridisk rådgivning

Efter forhandling med Forbrugerombudsmanden afgav en juridisk rådgiver tilsagn om at overholde lov om juridisk rådgivning og bekendtgørelse om god skik for juridisk rådgivning.

Forbrugerombudsmanden gik ind i en sag mod en juridisk rådgiver på baggrund af en journalisthenvendelse. Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at rådgiveren, der bl.a. rådgav om familiesammenføring, ikke overholdt en række af de formelle krav, som lov om juridisk rådgivning opstiller. Endvidere fraskrev rådgiveren sig ethvert ansvar for sin rådgivning, hvilket efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var i strid med god skik for juridisk rådgivning. Den juridiske rådgiver bestred over for Forbrugerombudsmanden, at man var omfattet af lov om juridisk rådgivning, da man var en forening og ikke erhvervsdrivende. Forbrugerombudsmanden anførte hertil, at det fremgår af forarbejderne til loven, at foreninger vil være omfattet, når de tager betaling for rådgivningen, og at Forbrugerombudsmanden var bekendt med, at rådgiveren tog op til 5.000 kr. for rådgivningsydelsen. Efter forhandling sluttede sagen med, at den juridiske rådgiver afgav tilsagn over for Forbrugerombudsmanden om at være omfattet af lov om juridisk rådgivning og bekendtgørelse om god skik for juridisk rådgivning, om at lave en skriftlig rådgivningsaftale og deri oplyse om sine priser, sin uddannelsesmæssige baggrund, og om hvorvidt man var ansvarsforsikret, samt om ikke at benytte sig af en generel ansvarsfraskrivelsesklausul.