Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/03786

Lovgivning

  • 43
  • 348

Pensionsselskabs omvalgsbreve var i strid med god skik for finansiel virksomhed

Det er i strid med god skik, hvis personligt stilede omvalgsbreve indeholder anbefalinger, som ikke er givet ud fra en konkret vurdering af kundens individuelle forhold, og hvis væsentlige ændringer i dækningen ikke et vist tydeligt og fremtrædende som noget af det første i brevet.

Et pensionsselskab markedsførte sin nye pensionsordning ved at udsende enslydende breve til et stort antal kunder. I brevene stod blandt andet, at ”Vi synes, du skal vælge [den nye pensionsordning]”, og at ”[Pensionsselskabet] anbefaler dig ud fra en samlet vurdering at vælge den nye ordning”. 

En af de kunder, som modtog markedsføringsbrevet var alvorligt syg og havde fået erstatning fra pensionsselskabet for kritisk sygdom, inden kunden modtog standardbrevet med anbefalingen. Da pensionsselskabet senere rykkede kunden for svar, skiftede kunden til det nye pensionsprodukt, der indebar, at ægtefællepensionen bortfaldt. Kunden døde efterfølgende, og ægtefællen fik ingen ægtefællepension.

Forbrugerombudsmanden mente, at der var sket en overtrædelse af god skik for finansielle virksomheder og anlagde sag mod pensionsselskabet på vegne af kundens efterladte ægtefælle.

Ved dom afsagt den 28. oktober 2016 fastslog samtlige tre dommere i Retten i Lyngby, at pensionsselskabet havde handlet i strid med god skik, fordi omvalgsbrevet indeholdt en anbefaling til kunden uden, at der var foretaget en vurdering af kundens individuelle forhold. Desuden var det i strid med god skik, at pensionsselskabet ikke som noget af det første i brevet oplyste, at skiftet til den anbefalede pensionsordning medførte, at ægtefællepensionen bortfaldt.

Et flertal af dommerne fandt også, at pensionsselskabet i den konkrete sag var erstatningsansvarlig overfor kunden og den efterladte ægtefælle. Derfor blev pensionsselskabet dømt til at stille kundens efterladte ægtefælle, som om kunden ikke havde foretaget omvalget til den nye pensionsordning uden ægtefællepension.

På baggrund af sagen meddelte pensionsselskabet til Forbrugerombudsmanden, at de havde
kontaktet 54 kunder, som var i en lignende situation. De 54 kunder blev tilbudt gebyrfrit at tilkøbe ægtefællepension uden at skulle afgive helbredsoplyninger. 

Derudover meddelte pensionsselskabet til Forbrugerombudsmanden, at tre kunder var døde efter i 2009 at være skiftet til den nye pensionsordning. Kunderne havde inden skiftet til det nye pensionsprodukt fået udbetalt erstatning for kritisk sygdom. Pensionsselskabet meddelte Forbrugerombudsmanden, at disse tre kunders efterlevende ægtefæller eller boet efter ægtefællen ville modtage ægtefællepension, svarende til, at de afdøde kunder i 2009 havde beholdt deres dækning med ægtefællepension.