Afgørelse

Sagsnummer
18/04791

Lovgivning

  • 43

Omlægninger af realkreditlån i strid med god skik

To koncernforbundne realkreditinstitutter overtrådte god skik ved omlægninger af lån og forpligtede sig efter forhandling med Forbrugerombudsmanden til at tilbyde kompensation til nærmere bestemte kundegrupper.

To realkreditinstitutter i samme finansielle koncern havde gennem flere år indgået aftaler med forbrugere om omlægning af forbrugernes lån fra det ene selskab til det andet uden at gøre forbrugerne udtrykkeligt opmærksomme på, at omlægningen forøgede forbrugernes risiko for stigninger i bidragssatsen på lånet.

Det ene selskab (moderselskabet) havde siden opkøbet af det andet selskab (datterselskabet) været underlagt et konkurrenceretligt tilsagn, der betød, at bidragssatsen i moderselskabet ikke kunne stige uden konkurrencemyndighedernes godkendelse. Dette oplyste selskaberne dog ikke forbrugerne om, når de rådgav dem om låneomlægningerne.

Forbrugerombudsmanden vurdererede, at realkreditinstitutterne havde overtrådt god skik i deres rådgivning af en række kunder.

I et forlig med Forbrugerombudsmanden anerkendte begge selskaber, at de havde overtrådt god skik og forpligtede sig til at tilbyde nærmere bestemte kundegrupper kompensation.

Forliget betød, at kunderne i omkring 4.900 omlægningssager blev tilbudt kompensation, fordi det ikke kan afvises, at disse kunder ville have undladt at omlægge deres realkreditlån, hvis de var blevet oplyst om, at bidragssatsen på deres lån kun kunne hæves med konkurrencemyndighedernes tilladelse.

Realkreditinstitutters rådgivning af forbrugere skal sætte forbrugerne i stand til at træffe en beslutning på et oplyst grundlag. Rådgivningen skal tilgodese forbrugernes interesser og være relevant, retvisende og fyldestgørende. Rådgivningen skal indeholde en orientering om de risici, der er relevante for forbrugeren.

Oplysningen om, at bidragssatsen på forbrugernes eksisterende lån i moderselskabet kun kunne hæves med konkurrencemyndighedernes tilladelse, og at den begrænsning ikke ville gælde efter omlægning af lånet til datterselskabet, var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse en væsentlig oplysning. Med omlægningen løb forbrugerne en højere risiko for bidragsstigninger, som for eksempel den bidragsstigning, som blev foretaget i datterselskabet i 2016.