Afgørelse

Sagsnummer
21/09970

Lovgivning

  • Betalingsloven - gældende
  • § 82

Overdragelse af betalingsserviceaftaler til et nyt faktureringsselskab kunne ske uden fornyet samtykke fra kunderne

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at en televirksomhed som led i en intern omorganisering kan overdrage kundernes betalingsserviceaftaler fra et faktureringsselskab til et andet uden at indhente fornyet samtykke fra kunderne.

En televirksomhed påtænkte en intern omorganisering i form af overdragelse af faktureringsservice til et andet faktureringsselskab, og hvor kundernes betalingsserviceaftaler dermed skulle overdrages til et nyt CVR-nummer. Televirksomheden ønskede Forbrugerombudsmandens vurdering af, om overdragelse af kundernes betalingsserviceaftaler til det nye faktureringsselskab måtte ske uden at indhente fornyet samtykke fra kunderne.

Efter betalingslovens § 82 er en betalingstransaktion kun autoriseret, hvis betaleren har meddelt samtykke til betalingstransaktionen.

Det er en forudsætning for retten til at iværksætte betalinger via Betalingsservice og andre løsninger til automatisk regningsbetaling, at betalerne har givet samtykke til, at betalingsmodtageren kan foretage en direkte debitering, dvs. en hævning på betalerens konto.

Da det er grundlæggende for en betaler at vide, hvem der har adgang til at foretage hævninger på betalerens konto, er det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at et samtykke givet i en betalingsaftale kun omfatter betalingstransaktioner iværksat af den pågældende betalingsmodtager.

På baggrund af televirksomhedens oplysninger om den påtænkte interne omorganisering ville der efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke ske overdragelse af den underliggende aftale mellem kunderne og teleselskabet, hvorfor det ikke ville have betydning for det produkt, som kunderne har indgået aftale om eller indebære en ændring af den reelle betalingsmodtager.

Forbrugerombudsmanden vurderede derfor, at der ved overdragelse af kundernes betalingsserviceaftaler til et andet faktureringsselskab ikke ville ske et kreditorskifte, der nødvendiggjorde indhentelse af fornyet samtykke fra kunderne, uanset at der ville ske en ændring af CVR-nummeret.

Forbrugerombudsmanden meddelte televirksomheden, at kundernes betalingsserviceaftaler kunne overdrages uden indhentelse af fornyet samtykke.