Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
13/02950

Lovgivning

  • 57 59
  • 61
  • 63
  • 73
  • 84

Notat: Forbrugerne kan gå til deres bank ved uberettigede hævninger på kontoen

Forbrugerne giver i stigende grad udtryk for problemer med at stoppe betalinger, der bliver trukket automatisk fra deres konto. Forbrugerombudsmanden fastslår i et nyt notat, at forbrugerne kan gå til deres bank, hvis en forretning uberettiget hæver penge på forbrugerens konto.

Hvad gør man, hvis en forretning fortsat trækker penge på kontoen, selvom aftalen er opsagt? Eller hvis en virksomhed hæver penge på Visa-kortet, mens forbrugeren bestrider, at der overhovedet er indgået en aftale?

Lignende problemstillinger omkring løbende betalinger af eksempelvis abonnementsaftaler er i stigende grad endt som klager hos Forbrugerombudsmanden. Udviklingen i klagesager flugter med, at forbrugerne i stigende grad må aflevere detaljer om deres betalingskort, når de handler med erhvervsdrivende. Derfor har Forbrugerombudsmanden udarbejdet et notat om forbrugernes mulighed for at tilbagekalde et samtykke til løbende betalinger fra kontoen.

Notatet slår fast, at forbrugerne gennem betalingstjenesteloven er sikret mulighed for at kunne gå til deres bank og tilbagekalde samtykket til, at en bestemt forretning kan hæve penge på forbrugerens konto. Dermed bliver eventuelle fremtidige hævninger fra den pågældende forretning uautoriserede, og banken hæfter for tabet og skal straks tilbageføre pengene til forbrugerens konto.

På nuværende tidspunkt er den eneste tekniske mulighed for at hindre fremtidige hævninger fra en forretning, at banken helt spærrer betalingskortet og udsteder et nyt. Forbrugerombudsmanden noterer sig med tilfredshed, at Finansrådet har henstillet til bankerne, at de ikke opkræver gebyr for spærringen i disse situationer. Spærringen af kortet kan dog være til betydeligt besvær for forbrugeren, som måske har koblet sit betalingskort til fx et tele- eller fitnessabonnement, eller afgivet kortoplysningerne i forbindelse med bestillingen af en rejse, så betalingen kan trækkes på kortet senere.

Forbrugerombudsmanden anbefaler i sit notat derfor bankerne at finde en løsning på problemet i den kommende tid, da det er hans opfattelse, at det er bedst i overensstemmelse med god skik, hvis man kan stoppe hævningerne fra en bestemt forretning uden nødvendigvis helt at spærre kortet. Forbrugerombudsmanden indgår gerne i en dialog med Finansrådet i den forbindelse.

Forbrugerombudsmanden har i øvrigt i forbindelse med udarbejdelsen af notatet løbende været i dialog med Finansrådet om udfordringerne.

Notatet kan læses her