Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
16/07385

Lovgivning

  • 85

Loyalitetsprogram var i overensstemmelse med betalingstjenesteloven

En virksomhed ville lancere et loyalitetsprogram, hvor brugerne optjente bonuspoint, når brugerne handlede med lokale forretningsdrivende og betalte med dankort. Forbrugerombudsmanden fandt, at loyalitetsprogrammet ikke var i strid med betalingstjenestelovens § 85, stk. 3, da bonussen ikke var baseret på individuel behandling af betalingsdata.


En virksomhed anmodede om Forbrugerombudsmandens vurdering af et loyalitetsprogram, der skulle give brugerne fordele, når brugerne handlede med lokale forretningsdrivende. Brugerne ville optjene et bonuspoint for hver 20 kr., som brugerne handlede for hos lokale forretningsdrivende.

Virksomheden var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse omfattet af betalingstjenestelovens § 85, da bestemmelsen finder anvendelse på udbydere af betalingstjenester og på andre virksomheder.

Loyalitetsprogrammet var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse et accessorium til betalingsfunktionen, da loyalitetsprogrammet var knyttet til dankortet. Loyalitetsprogrammet var derfor omfattet af betalingstjenestelovens § 85. Det skulle derfor vurderes, om loyalitetsprogrammet var i overensstemmelse med betalingstjenestelovens § 85, stk. 3.

Efter betalingstjenestelovens § 85, stk. 3, må der bl.a. kun ske behandling af oplysninger om, hvor et betalingsinstrument er anvendt, og hvad der er købt, når det er nødvendigt til gennemførelse eller korrektion af betalingstransaktioner eller andre funktioner, som betalerens udbyder har knyttet til betalingsinstrumentet.

Loyalitetsprogrammet var efter Forbrugerombudsmandens opfattelse i overensstemmelse med betalingstjenestelovens § 85, stk. 3, da de indsamlede data alene blev anvendt til at yde rabat på baggrund af en forud fastlagt rabatstruktur, der ikke var baseret på segmentering af data om den enkelte forbruger.