Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
14/01397

Lovgivning

  • 1

Lagring af mobilbank-brugernavn og -koder hos onlinetjeneste

Forbrugerombudsmanden fandt, at det vil være i strid med god markedsføringsskik at bede forbrugere udlevere personlige bankoplysninger, der kan bruges til pengeoverførsler, hvis der er mulighed for misbrug af oplysningerne. Det kunne ikke afgøres på det foreliggende grundlag, om der i den konkrete sag var en sådan misbrugsmulighed.

Forbrugerne kunne ved brug af en gratis onlinetjeneste få kategoriseret deres udgifts- og indtægtsposter i netbank i en række forbrugskategorier, fx dagligvarer og tøj.

Virksomheden bag onlinetjenesten gav brugerne mulighed for at lagre deres mobilbank-brugernavne og -koder i tjenesten, således at tjenesten løbende kunne indlæse brugernes betalingsoversigter fra brugernes netbanker.

Forbrugerombudsmanden fandt, at det vil være i strid med god markedsføringsskik at bede forbrugere udlevere personlige bankoplysninger, der kan bruges til pengeoverførsler, hvis der er mulighed for misbrug af oplysningerne.

I den konkrete sag kunne Forbrugerombudsmanden ikke afgøre, om der var en sådan mulighed for misbrug. En vurdering af, om en privat virksomhed indhenter, opbevarer og behandler data sikkert, hører under Datatilsynet.

Herudover vurderede Forbrugerombudsmanden, at da onlinetjenesten ikke var en betalingstjeneste, fandt betalingstjenestelovens § 85 om behandling af personoplysninger ikke anvendelse.