Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
09/05987

Lovgivning

  • 62
  • 63
  • Generisk
  • 1 46

Formulering af ansvarsbestemmelsen i en rammeaftale efter betalingstjenesteloven

I forbindelse med ikrafttrædelsen af lov om betalingstjenester, ønskede en bank vejledning om, hvordan ansvarsbestemmelsen i kortbestemmelserne kunne formuleres.

Forbrugerombudsmanden tilkendegav over for banken, at beskrivelsen i rammeaftalen/kortbestemmelser af kortholders ansvar for andres uberettigede brug af et betalingskort kunne formuleres således, at kortholder er uden ansvar for tredjemands misbrug af kortet – dog med de undtagelser der følger af § 62 i betalingstjenesteloven. Beskrivelsen i § 63 af fristerne for at gøre indsigelser er dog så væsentlig, at gengivelsen af § 63 dog må gives som et selvstændigt punkt i kortbestemmelserne.

De gældende kortbestemmelser indeholdt en udførlig beskrivelse af § 11 i lov om visse betalingsmidler, ligesom kunderne får en kopi af §§ 11 og 12 i betalingstjenesteloven.

Fremover ville banken gerne kunne skrive:

”Du er uden ansvar for tredjemands misbrug af kortet – dog med de undtagelser, der følger af §§ 62 og 63 i lov om betalingstjenester, som du kan se på [bankens hjemmeside]. Du kan også altid få udleveret en kopi af §§ 62 og 63 ved at kontakte din afdeling.”

Teksten gav alene Forbrugerombudsmanden anledning til at bemærke, at § 63, som indeholder en bestemmelse om, at indsigelser mod uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner skal gives til udbyder snarest muligt eller senest inden 13 måneder efter debiteringen, er så væsentlig, at den må angives som et selvstændigt punkt i tæt tilknytning til beskrivelsen af ansvarsreglen. Det er samtidig ikke tilstrækkeligt at henvise til bestemmelsen og angive, hvor den kan læses eller fås udleveret.