Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/13155

Lovgivning

  • 63

Bank fortolkede indsigelsesregel forkert

En konkret klage over uautoriserede træk på en kundes konto viste, at en bank fortolkede fristen for forbrugerens ret til at gøre indsigelse efter indsigelsesreglen i betalingstjenestelovens § 63 forkert. Den konkrete sag blev afsluttet efter branchen tilkendegav at være enig i Forbrugerombudsmandens fortolkning af reglen.

En forbruger havde gjort indsigelse over for sin bank, da han mente, at der var foretaget uautoriserede træk på hans MasterCard. Banken afviste imidlertid indsigelsen under henvisning til, at forbrugeren havde udvist passivitet ved ikke at reagere snarest muligt efter modtagelsen af konto-udtog, hvoraf trækket på kontoen fremgik.

Forbrugerombudsmanden og Pengeinstitutankenævnet har fortolket indsigelsesreglen i betalingstjenestelovens § 63 således, at indsigelse skal ske snarest muligt efter, at forbrugeren har fået konkret kendskab til trækket på kontoen. Det er således ikke nok, at forbrugeren har modtaget et kontoudtog, hvis han ikke derved konkret har opdaget det uautoriserede træk på kontoen.

Efter drøftelser med de relevante interesseorganisationer i branchen om fortolkningen af indsigelsesreglen afsluttede Forbrugerombudsmanden den konkrete sag, idet banken sammen med interesseorganisationerne erklærede sig enig i Forbrugerombudsmandens fortolkning af indsigelsesreglen.

Forbrugerombudsmanden har på baggrund af drøftelserne med interesseorganisationerne udarbejdet et notat om indholdet og rækkevidden af betalingstjenestelovens § 63.

Se Forbrugerombudsmandens notat her.