Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
09/07038

Lovgivning

  • 1
  • Generisk
  • 84

Kreditkort - gælden skal kunne betales hver måned

Forbrugerombudsmanden har indskærpet over for en udbyder af kreditkort, at forbrugeren ved ansøgningen om et kreditkort og en kredit, skal have mulighed for at vælge at betale det fulde beløb for køb foretaget med kortet hver måned.

En forbruger klagede over, at en kreditkortudbyder kun automatisk opkrævede 2½ % af den skyldige saldo. Dette betød, at forbrugeren herved fik debiteret sin bagvedliggende kredit og dermed blev pålagt kreditrenter. Forbrugeren mente, at han ikke havde indgået en aftale om kun delvis betaling af månedens saldo.

Udbyderen oplyste til sagen, at der hver måned ville blive trukket 2,5 % af den skyldige saldo ved tilmelding til betalingsservice, og at dette fremgik af de fakturaer, som tidligere var blevet fremsendt samt af de månedlige betalingsoversigter.

Den ansøgningsblanket, som forbrugeren havde brugt ved ansøgningen om kortet og kreditten indeholdt ikke oplysninger om forskellige afviklingsformer ved brugen af kort og eventuelt kreditten.

På denne baggrund henstillede Forbrugerombudsmanden til udbyderen, at denne indrettede sine ansøgningsblanketter/-procedurer således, at ansøger altid selv tager stilling til afviklingsmåden (en %-del eller hele gælden hver måned) og således, at dette tydeligt fremgår af vilkårene og den konkrete aftale.

Forbrugerombudsmanden henviste samtidig til Økonomi- og erhvervsministerens svar af 9. oktober 2009 til Erhvervsudvalget, spørgsmål 228.  

Lovgrundlag

Markedsføringslovens § 1 om god markedsføringsskik og betalingsmiddellovens generalklausul i § 4 (nu betalingstjenestelovens § 84 om redelig forretningsskik og god praksis inden for virksomhedsområdet).