Afgørelse

Sagsnummer
20/10226 og 21/02945

Lovgivning

  • Betalingsloven - gældende
  • § 81

Madmarkeder skulle tage imod kontanter i alle boder

Forbrugerombudsmanden har vurderet, at to madmarkeder handlede i strid med kontantreglen ved ikke at tage imod kontanter i alle boder. Det var ikke i overensstemmelse med loven, at kunderne kunne veksle kontanter til et kort i baren, som herefter kunne bruges i boderne.

To madmarkeder tog ikke imod kontanter i de enkelte madboder, men alene i baren. I baren kunne man også veksle kontanter til et kort, som herefter kunne bruges til betaling i de enkelte boder.

Betalingsmodtagere skal som udgangspunkt tage imod betaling med kontanter, hvis de tager imod andre betalingsinstrumenter omfattet af betalingsloven, jf. betalingslovens § 81, stk. 1.

Madmarkederne oplyste, at de enkelte madboder var selvstændige virksomheder/kokke, som lejede sig ind. Da madmarkederne ejede betalingsudstyret og tog imod betalingen på vegne af boderne, behandlede Forbrugerombudsmanden sagerne over for madmarkederne og ikke indehaverne af de enkelte boder. Forbrugerombudsmanden vurderede således, at madmarkederne var betalingsmodtagerne i betalingslovens forstand.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at madmarkederne var forpligtet til at tage imod kontanter i alle madboder, idet man kunne betale med betalingskort i de enkelte boder.

Det var efter Forbrugerombudsmandens vurdering i strid med kontantreglen, at madmarkederne havde indført et system, hvorefter man kun kunne anvende kontanter ved at købe et kort, som kunne bruges i madboderne. Forbrugerombudsmanden lagde vægt på, at det er i strid med kontantreglens formål at diskriminere kontantkunder.

Efter Forbrugerombudsmandens henvendelse til de to madmarkeder, ændrede de praksis, så alle kasser i baren samt nogle madboder herefter tog imod kontanter. Da man ved nogle madboder fortsat kun kunne betale med betalingskort, var det dog Forbrugerombudsmandens vurdering, at madmarkederne fortsat overtrådte kontantreglen.

Da man normalt kan betale for alle varer i alle kasser hos en betalingsmodtager, har Forbrugerombudsmanden tidligere udtalt, at det ikke vil være i strid med kontantreglen eller god skik, hvis enkelte kasser ikke tager imod kontanter, forudsat at man kan betale med kontanter ved et flertal af de åbne kasser. Hos madmarkederne kunne mad købt i én bod dog ikke betales kontant i andre boder, og derfor gjaldt Forbrugerombudsmandens tidligere udtalelser ikke for situationen hos madmarkederne.

Madmarkederne oplyste herefter til Forbrugerombudsmanden, at de ville sørge for, at man fremover kunne betale med kontanter i alle madboder. Sagen blev derfor afsluttet med, at Forbrugerombudsmanden indskærpede kontantreglen i betalingsloven over for madmarkederne.