Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
19/04306

Lovgivning

  • 4

Samtykker til markedsføring indhentet i konkurrencer var ugyldige

Samtykker til at modtage markedsføring, fx telefonopkald og mails, indhentet i forskellige konkurrencer udbudt af en leadvirksomhed, opfyldte ikke lovgivningens krav til et samtykke. Samtykkerne var derfor ugyldige og kunne ikke bruges til lovligt at ringe op til forbrugere eller til at sende mails mv.

En forbruger havde deltaget i en konkurrence på internettet om at vinde en smartphone. Efterfølgende blev forbrugeren kimet ned af forskellige telefonsælgere, som ville sælge produkter til forbrugeren, herunder telefonabonnementer. Forbrugeren var ikke klar over, at han ved at deltage i konkurrencen havde givet samtykke til at modtage markedsføring fra en lang række virksomheder.

Forbrugerombudsmanden undersøgte konkurrencen, samt to andre konkurrencer opbygget på samme måde, der alle blev udbudt af samme virksomhed (en såkaldt leadvirksomhed). Formålet med konkurrencerne var at få forbrugeren til at give samtykke til at modtage markedsføring, herunder telefonopkald, fra en lang række virksomheder. Som belønning for det modtog forbrugeren et lod i en konkurrence om fx et gavekort på 1.000 kr. eller en smartphone. Konkurrencerne var opbygget, så det først var på side 6 i konkurrencerne, at der var en oplysning om, at formålet med konkurrencen var at få forbrugerens samtykke til at modtage markedsføring fra en lang række virksomheder. Og end ikke på side 6 var denne oplysning tydelig. Samtykketeksten, dvs. teksten hvor samtykket til at modtage markedsføring blev givet, var endvidere blandet sammen med samtykke til konkurrencens vilkår og fortrolighedspolitikken, hvorved samtykket til markedsføring let kunne overses. Det var derfor ikke lige så tydeligt, at forbrugeren skulle give samtykke til at modtage markedsføring, herunder til telefoniske henvendelser, fra en lang række virksomheder, som at forbrugeren havde mulighed for at vinde en præmie. 

Forbrugerombudsmanden vurderede, at samtykkerne indhentet i konkurrencerne ikke levede op til lovgivningens krav til et samtykke. Samtykkerne kunne derfor ikke bruges til lovligt at kontakte forbrugere pr. telefon, mail mv. med markedsføring. Forbrugerombudsmanden meddelte både leadvirksomheden og flere af de virksomheder, der blev indhentet samtykke til at modtage markedsføring fra i konkurrencerne, om Forbrugerombudsmandens vurdering.