Afgørelse

Sagsnummer
18/05788

Lovgivning

  • 4

Bøder for ulovligt telefonsalg

Et alarmselskab vedtog en udenretlig bøde på 350.000 kr. for at have rettet telefonisk henvendelse til 42 forbrugere uden et forudgående samtykke. En leadmægler, der havde solgt urigtige oplysninger til alarmselskabet om, at 24 af forbrugerne havde givet samtykke til telefoniske henvendelser, vedtog en bøde på 200.000 kr. for medvirken til de ulovlige henvendelser.

Alarmselskabet ringede op til forbrugerne, da de havde købt oplysninger fra en leadmægler om, at forbrugerne havde givet samtykke til telefoniske henvendelser ved at deltage i konkurrencer på internettet udbudt af forskellige leadvirksomheder, hvor det var en betingelse for at deltage, at forbrugeren gav samtykke til at blive ringet op af bl.a. alarmselskabet. Det var forbrugerne dog ikke enige i. Alarmselskabet kunne ikke dokumentere, at forbrugerne havde deltaget i konkurrencerne og derved givet samtykke til markedsføringen.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte alarmselskabet for at have rettet uanmodet telefonisk henvendelse én eller flere gange til de 42 forbrugere. Alarmselskabet betalte en bøde på 350.000 kr. for de ulovlige opkald. Derudover betalte en leadmægler, der havde solgt urigtige oplysninger til alarmselskabet om, at 24 af forbrugerne havde givet samtykke til telefoniske henvendelser, en bøde på 200.000 kr. for medvirken til det ulovlige telefonsalg. 

De leadvirksomheder, der havde solgt urigtige oplysninger via leadmægleren til alarmselskabet om, at forbrugerne havde givet samtykke til telefoniske henvendelser fra alarmselskabet, og som derfor også havde medvirket til det ulovlige telefonssalg, var alle under konkurs og blev derfor ikke politianmeldt.

Efter forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1, er det ulovligt for bl.a. alarmselskaber at rette telefonisk henvendelse til en forbruger med henblik på straks eller senere at indgå en aftale, medmindre forbrugeren har givet sit forudgående samtykke til det.