Afgørelse

Sagsnummer
18/05391

Lovgivning

  • 4

Bøde for ulovligt telefonsalg

Et teleselskab vedtog en udenretlig bøde på 175.000 kr. for at have rettet telefonisk henvendelse til 19 forbrugere uden et forudgående samtykke

Teleselskabet mente, at forbrugerne havde givet samtykke til de telefoniske henvendelser ved at deltage i konkurrencer på internettet udbudt af leadvirksomheder, hvor det var en betingelse for at deltage, at forbrugeren gav samtykke til at blive ringet op af en lang række virksomheder. Det var forbrugerne dog ikke enige i. Teleselskabet kunne ikke dokumentere, at forbrugerne havde deltaget i konkurrencerne og derved givet samtykke til markedsføringen.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte teleselskabet for at have rettet uanmodet telefonisk henvendelse én eller flere gange til de 19 forbrugere. Teleselskabet betalte en bøde på 175.000 kr. for de ulovlige opkald, hvorefter sagen blev afsluttet. 

De leadvirksomheder, der havde solgt urigtige oplysninger til teleselskabet om, at forbrugerne havde givet samtykke til telefoniske henvendelser, og som derfor havde medvirket til ulovligt telefonssalg, var alle under konkurs og blev derfor ikke politianmeldt.

Efter forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1, er det ulovligt for bl.a. teleselskaber at rette telefonisk henvendelse til en forbruger med henblik på straks eller senere at indgå en aftale, medmindre forbrugeren har givet sit forudgående samtykke til det.