Afgørelse

Sagsnummer
23/00345

Lovgivning

  • Forbrugeraftaleloven 2013 - gældende
  • 18

Fortsat ikke lovkrav om fortrydelsesret ved privatleasing af biler

Forbrugerombudsmanden modtog en forespørgsel om, hvorvidt det fortsat er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at der ikke gælder et lovkrav om fortrydelsesret ved privatleasing af biler.

Forbrugerombudsmanden har således tidligere udtalt, at der ikke gælder et lovkrav om fortrydelsesret ved privatleasing af biler, jf. Forbrugerombudsmandens sag nr. 1100/5-1064.

Ifølge § 18, stk. 2, nr. 12, i den nugældende forbrugeraftalelov er levering af tjenesteydelser i form af ”biludlejningsvirksomhed” undtaget fra fortrydelsesrettens anvendelsesområde.

Af lovbemærkningerne til bestemmelsen fremgår blandt andet, at udtrykket ”transport af varer og biludlejningsvirksomhed” skal forstås relativt bredt, herunder at biludlejningsvirksomhed omfatter såkaldt privat leasing af biler, der ikke indebærer overdragelse af ejendomsretten til bilen, forudsat i øvrigt, at det følger af aftalen, på hvilken dato eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres. Endvidere vil udtrykket også omfatte udlejning af andre motorkøretøjer til passagertransport, f.eks. motorcykler.

På den baggrund må bestemmelsen i den nugældende forbrugeraftalelov skulle forstås således, at bestemmelsen også omfatter aftaler om privatleasing af biler. Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse indeholder lovgivningen dermed (fortsat) ikke noget krav om fortrydelsesret ved privatleasing af biler til forbrugere.

Forbrugerombudsmanden fandt desuden anledning til at bemærke, at dette ikke gælder, hvis hensigten med aftalen er, at forbrugeren skal blive ejer af køretøjet eller aftalen i øvrigt indebærer en overdragelse af ejendomsretten. Dette vil fx være tilfældet, hvis aftalen pålægger forbrugeren en købspligt ved leasing-/kontraktperiodens udløb, eller forbrugeren ifølge aftalen fx er berettiget til at erhverve køretøjet særdeles billigt eller for et rent symbolsk beløb ved periodens udløb (såkaldt "maskeret kreditkøb" eller "lejekøb").