Afgørelse

Sagsnummer
20/08379

Lovgivning

  • Forbrugeraftaleloven 2013 - gældende
  • 4
  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5
  • 6
  • 8, stk. 2
  • 9

Et elselskab vedtog en udenretlig bøde for ulovligt telefonsalg

Elselskabet havde rettet uanmodet telefonisk henvendelse til en række forbrugere. Under nogle af samtalerne havde elselskabet også vildledt forbrugerne og anvendt en aggressiv markedsføring. Elselskabet vedtog en udenretlig bøde på 110.000 kr.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte et elselskab for at have rettet telefonisk henvendelse til 12 forbrugere uden forudgående gyldigt samtykke fra forbrugerne, og for at have markedsført sig på en vildledende eller aggressiv måde over for fem af de 12 forbrugere under telefonsamtalerne.

Uanmodede telefoniske henvendelser

Elselskabet oplyste, at de ringede til ni af forbrugerne på baggrund af såkaldte leads indeholdende et samtykke fra forbrugere til telefonisk markedsføring. Samtykket fra forbrugerne skulle være givet i forbindelse med, at forbrugerne havde deltaget i konkurrencer på nettet afholdt af leadvirksomheder, hvor det var en betingelse for at deltage, at forbrugeren gav samtykke til at modtage markedsføring fra flere virksomheder, herunder elselskabet.

Seks af forbrugerne afviste, at de havde deltaget i de påståede konkurrencer. Allerede af den grund er det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at de telefoniske henvendelser til disse forbrugere var uanmodede.

To af forbrugerne hhv. bekræftede eller vidste ikke, at vedkommende havde deltaget i konkurrencen. Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at selvom forbrugerne skulle have deltaget i konkurrencen, var det samtykke til at modtage markedsføring, som de afgav i konkurrencen, ikke gyldigt, fordi det ikke var en udtrykkelig og utvetydig anmodning om, at forbrugerne ønskede en telefonisk henvendelse fra elselskabet.

En forbruger bekræftede, at han havde givet sine oplysninger til en sælger fra elselskabet på en stand i et byggemarked. Forbrugeren havde dog bedt sælgeren om ikke at kontakte ham, hvilket sælgeren lovede at notere. Allerede fordi forbrugeren havde tilbagekaldt et evt. afgivet samtykke til at blive ringet op af elselskabet, var de telefoniske henvendelser til forbrugeren uanmodede. Forbrugerombudsmanden bemærkede desuden, at et evt. samtykke fra forbrugeren endvidere ville være bortfaldet grundet passivitet, da det først blev anvendt 1,5 år efter afgivelsen.

Fsva. de resterende tre af forbrugerne kunne elselskabet ikke dokumentere, at forbrugerne havde givet samtykke til at blive ringet op af elselskabet. Af den grund var de telefoniske henvendelser til disse forbrugere uanmodede.

Vildledende og aggressiv markedsføring

Elselskabet vildledte desuden tre af forbrugerne under telefonsamtalen ved blandt andet at udgive sig for at være forbrugernes hidtidige elselskab. Dertil kommer, at elseskabet anvendte en aggressiv form for markedsføring over for to af forbrugerne ved i strid med sandheden at oplyse, at de havde vundet en konkurrence, og at elselskabet derfor kunne tilbyde forbrugerne en særlig elaftale.

Elselskabet blev politianmeldt for at have overtrådt forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1, samt markedsføringslovens §§ 5 og 6, sammenholdt med § 8 og § 9. Elselskabet vedtog en udenretlig bøde på 110.000 kr. for de ulovlige opkald.