Afgørelse

Sagsnummer
18/05299

Lovgivning

  • Forbrugeraftaleloven 2013 - gældende
  • 4

Direktør frifundet for medvirken til overtrædelse af forbrugeraftalelovens forbud mod telefonsalg

En direktør for et udenlandsk selskab blev frifundet for at have medvirket til et teleselskabs overtrædelse af forbuddet mod telefonsalg over for forbrugere i forbrugeraftalelovens § 4, stk. 1. Retten fandt det ikke med tilstrækkelig sikkerhed bevist, at det udenlandske selskab havde medvirket til opkaldene til de konkrete forbrugere, der indgik i straffesagen.

Forbrugerombudsmanden politianmeldte en direktør for et udenlandsk selskab for at have bistået et teleseleskab med at rette uanmodet telefonisk henvendelse til en række forbrugere. Sagen blev startet op på baggrund af klager fra forbrugere.

Teleselskabet havde oplyst til Forbrugerombudsmanden, at det udenlandske selskab på vegne af teleselskabet havde købt ”leads”, hvoraf det urigtigt fremgik, at forbrugerne havde givet gyldigt samtykke til at blive telefonisk kontaktet af teleselskabet. Det udenlandske selskab anvendte herefter de pågældende ”leads” til at rette henvendelse til forbrugerne på vegne af teleselskabet.

I retten forklarede direktøren, at selskabet havde købt leads på vegne af teleselskabet, og at de havde anvendt leadene til at rette telefonisk henvendelse til forbrugere. Han ikke kunne afvise, at det var selskabet, som havde købt leads på de forbrugere, der indgik i straffesagen, og at selskabet efterfølgende havde ringet til forbrugerne, men han ikke vidste det med sikkerhed.

Teleselskabet oplyste i retten, at det var en anden samarbejdspartner til teleselskabet, som havde oplyst, at det var det udenlandske selskab, der havde indkøbt leadene på de pågældende forbrugere og ringet forbrugerne op. Teleselskabet kunne derfor ikke med sikkerhed sige, at oplysningerne var korrekte.  

Retten fandt det på den baggrund ikke med tilstrækkelig sikkerhed bevist, at det udenlandske selskab havde rettet henvendelse til de konkrete forbrugere, der indgik i straffesagen, og frifandt derfor direktøren for det udenlandske selskab.

Teleselskabet havde tidligere vedtaget en bøde på 200.000 kr. for de ulovlige henvendelser. Teleselskabets anden samarbejdspartner blev ved en udeblivelsesdom idømt en bøde på 60.000 kr. for deres medvirken til seks af teleselskabets ulovlige henvendelser.