Afgørelse

Sagsnummer
21/09478

Lovgivning

  • § 96

Vouchers udstedt som bonuspoint i forbindelse med flyaflysninger udgjorde ikke-vederlagsfrie elektroniske tjenester

Forbrugerombudsmanden modtog en række klager over manglende mulighed for at få udbetalt vouchers/bonuspoint, som var udstedt som refusion for aflyste flybilletter eller købt som gavekort.

Forbrugerombudsmanden rettede på baggrund af klagerne henvendelse til flyselskabet og anmodede om deres bemærkninger.

Det følger af betalingslovens § 1 stk. 5, at såkaldte ikke-vederlagsfrie elektroniske tjenester er omfattet af lovens forbrugerbeskyttende regler, herunder betalingslovens § 96 om udbetaling af elektroniske penge. Det afgørende for, om en tjeneste er omfattet af § 1, stk. 5, er, om tjenesten er ikke-vederlagsfri, at den er elektronisk, og om den kan benyttes til at erhverve varer eller tjenesteydelser.

Efter Forbrugerombudsmandens vurdering udgjorde de udstedte vouchers/bonuspoint ikke-vederlagsfrie elektroniske tjenester efter betalingslovens § 1, stk. 5 og var dermed omfattet af § 96, stk. 2, jf. § 1, stk. 5.

Forbrugerombudsmanden lagde i sin vurdering vægt på, at de udstedte vouchers/bonuspoint var udstedt som refusion for aflyste flybilletter og dermed ikke var vederlagsfrie. Derudover kunne de benyttes som betaling ved køb af flybilletter og diverse tilkøb på flyselskabets hjemmeside. Pointene kunne dermed bruges til at erhverve varer og tjenesteydelser og aflæses elektronisk via hjemmesiden.

Det fremgik af flyselskabets standardvilkår, at de pågældende vouchers/bonuspoint ikke kunne ombyttes til kontanter. Der kan dog ikke indgås aftale med forbrugere om, at ikke-vederlagsfrie elektroniske tjenester ikke kan udbetales. Det følger af betalingslovens § 6, stk. 1, jf. § 96. Flyselskabet var dermed forpligtet til at udbetale værdien af de udstedte vouchers/bonuspoint, selvom indehavere havde accepteret standardvilkårene.

Forbrugerombudsmanden indskærpede reglerne overfor flyselskabet.