Afgørelse

Sagsnummer
18/05026

Lovgivning

  • § 42

Krav om underskrift af nye aftaler for at få adgang til netbank

Forbrugerombudsmanden vurderede, at en bank i forbindelse med en IT-opdatering handlede i strid med redelig forretningsskik og god praksis efter betalingsloven ved at betinge kundernes adgang til netbank af, at kunderne underskrev nye netbanksaftaler.

Forbrugerombudsmanden modtog tre klager over en banks krav om underskrift af nye netbanksaftaler i forbindelse med en IT-opdatering. Klagerne oplyste, at de efter en IT-opdatering skulle underskrive nye aftaler for at få adgang til netbank igen.

Forbrugerombudsmanden rettede henvendelse til banken, der oplyste, at netbanksaftalerne også var gældende før konverteringen, at aftalerne ikke indeholdt vilkårsændringer, og at det af tekniske årsager var nødvendigt, at kunderne underskrev de nye aftaler.

Forud for IT-opdateringen gjorde banken ikke sine kunder opmærksomme på, at de ville blive mødt af nye aftaledokumenter til netbank, der ikke indeholdt ændringer, og at disse aftaler af tekniske årsager skulle underskrives for at få adgang til netbank igen. Forbrugerombudsmanden vurderede, at banken ikke gav sine kunder tilstrækkelige oplysninger til, at kunderne havde tilstrækkelig mulighed for at vurdere konsekvenserne af at underskrive de nye aftaler og derved træffe en velinformeret beslutning om at underskrive dokumenterne eller ej.

Forbrugerombudsmanden vurderede derfor, at banken i forbindelse med IT-opdateringen handlede i strid med betalingslovens § 42 om redelig forretningsskik og god praksis på området ved at betinge kundernes adgang til netbank af, at kunderne underskrev de nye aftaledokumenter.

Forbrugerombudsmanden afsluttede sagen med en orientering til banken om, at banken handlede i strid med betalingslovens § 42, og at Forbrugerombudsmanden forventer, at banken fremover sikrer sig, at den anvendte fremgangsmåde til at indhente sine kunders underskrift af nye aftaledokumenter ikke anvendes igen.