Afgørelse

Sagsnummer
19/12371

Lovgivning

  • § 82
  • 12
  • § 99

Banker hæfter for abonnementsbetalinger efter regler om uautoriserede betalinger

En række banker afviste at tilbagebetale abonnementsbetalinger, hvor forbrugerne ikke havde indgået en aftale om et betalingsabonnement og dermed ikke havde givet samtykke til abonnementsbetalingerne. Forbrugerombudsmanden orienterede landets tre største banker om, at bankerne hæfter for sådanne abonnementsbetalinger efter reglerne om uautoriserede betalinger.

Efter at være blevet henvist af Forbrugerombudsmanden til at kontakte deres bank for at få tilbagebetalt uautoriserede abonnementsbetalinger, vendte en del forbrugere tilbage til Forbrugerombudsmanden, fordi deres bank afviste at tilbagebetale pengene.

Bankerne afviste forbrugernes indsigelser med begrundelse om, at forbrugerne enten først skulle søge at løse problemet med virksomheden, eller at forbrugerne havde givet samtykke til abonnementsbetalingerne, da det fremgik af virksomhedens betingelser og hjemmeside, at der ved køb af en vare samtidig tegnes et abonnement. 

Hvis en forbruger køber en vare og samtidig tegner et abonnement, skal forbrugeren have givet samtykke til både den første betaling for varen og de efterfølgende abonnementsbetalinger, for at abonnementsbetalingerne er autoriserede efter betalingslovens § 82. Abonnementsbetalingerne kan således være uautoriserede, selvom forbrugeren vedkender at have købt en vare hos virksomheden, og betalingen for varen er autoriseret.

Forbrugerombudsmanden vurderede, at spørgsmålet om, hvilke betalingstransaktioner forbrugere giver samtykke til ved brug af deres betalingskortoplysninger, afhænger af de oplysninger, som forbrugerne bliver præsenteret for ved afgivelse af deres samtykke.

Forbrugeraftaleloven forpligter virksomheder til at oplyse forbrugerne klart og tydeligt på det sted, hvor bestillingen afgives, at de binder sig til et abonnement, som koster penge, jf. forbrugeraftalelovens § 12, stk. 1. Hvis webbutikken ikke har oplyst klart og tydeligt om et abonnement og prisen for abonnementet, er forbrugeren ikke bundet af aftalen, jf. forbrugeraftalelovens § 12, stk. 2, og forbrugeren kan efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke anses for at have givet et gyldigt samtykke til abonnementsbetalingerne efter betalingslovens § 82.

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at bankerne var i tvivl om, hvordan de skulle behandle indsigelser, hvor forbrugerne ikke har indgået en aftale om et betalingsabonnement.

Forbrugerombudsmanden orienterede derfor Danske Bank, Nordea og Jysk Bank om, at bankerne skal håndtere indsigelser mod sådanne abonnementsbetalinger samt hæfte for betalingerne efter betalingslovens § 99 om uautoriserede betalinger og ikke efter betalingslovens § 112, der vedrører autoriserede betalinger i forbindelse med nethandel.

Bankerne oplyste, at de fremover vil behandle indsigelserne efter betalingslovens regler om uautoriserede betalinger, og at de vil følge Forbrugerombudsmandens Kvikguide om webshops’ salg af abonnement.