Afgørelse

Sagsnummer
19/02792

Lovgivning

  • § 38 c
  • § 36

Fitnesskædes ændringsbestemmelse var et urimeligt aftalevilkår

En dansk fitnessvirksomhed fjernede efter forhandling med Forbrugerombudsmanden et aftalevilkår fra sine medlemsbetingelser. Vilkåret gav virksomheden en næsten ubegrænset mulighed for at ændre medlemsbetingelserne uden forbrugerens accept, og det var derfor urimeligt og ugyldigt, vurderede Forbrugerombudsmanden.

En fitnessvirksomhed havde en bestemmelse i sine medlemsbetingelser, der tillod virksomheden at ændre medlemsbetingelserne uden forbrugernes accept (negativ aftalebinding). Vilkåret kunne fx bruges til at forhøje prisen eller til at indføre nye gebyrer.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse var vilkåret urimeligt, fordi det gav virksomheden en næsten ubegrænset ændringsadgang, og fordi forbrugeren ikke på baggrund af klare og forståelige kriterier kunne forudse vilkårets konsekvenser for aftaleforholdet.

Med en så bred og uigennemsigtig ændringsadgang ændrede det ikke ved urimeligheden, at virksomheden skulle varsle ændringerne over for forbrugeren, inden de trådte i kraft, og at forbrugeren havde ret til at opsige aftalen.

Fordi vilkåret var urimeligt, var det efter Forbrugerombudsmandens opfattelse også ugyldigt. Virksomheden måtte derfor lade det bortfalde i sin helhed, dog med undtagelse af en enkelt del af vilkåret, der gav virksomheden ret til at ændre prisen i henhold til forbrugerprisindekset.

Efter forhandling med Forbrugerombudsmanden besluttede virksomheden at fjerne vilkåret fra sine medlemsbetingelser.