Skip navigation

Vilkår for indløsning af gavebokse skal oplyses tydeligt, før der indgås en aftale

19. februar 2016

Sag

Det var i strid med god markedsføringsskik, at et væsentligt vilkår om indløsning af en gaveboks ikke blev oplyst klart og tydeligt til forbrugeren.

En erhvervsdrivende solgte gaver i indpakninger i detailbutikker, og betingelserne for indløsning af disse gaver varierede afhængig af, hvilken detailkæde indpakningerne blev købt i.

Den erhvervsdrivende oplyste, at oplevelsesgaver hos nogle detailbutikker blev aktiveret via disse butikkers kassesystem, men der var andre detailbutikker, som ikke havde et kassesystem til at aktivere indpakningerne på købstidspunktet.

I sidstnævnte situation skulle forbrugeren gemme sin kassebon, idet det var kassebonnen, der var gavekortet, og ikke indpakningen. Denne oplysning blev givet nederst på bagsiden af indpakningerne.

Det var Forbrugerombudsmandens opfattelse, at udgangspunktet for forbrugerne er, at det er gaveboksen, der udgør gavekortet og ikke kassebonnen. Det skal derfor være tydeligt for forbrugeren, hvis betingelserne afviger herfra.

Det var ligeledes Forbrugerombudsmandens opfattelse, at betingelserne omkring indløsning af disse gaver er et væsentligt vilkår, og væsentlige vilkår skal oplyses tydeligt, før der indgås aftale.

Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse havde virksomheden ikke angivet tydeligt, at det var kassebonnen, og ikke indpakningen, der var gavekortet, og virksomheden havde derfor havde handlet i strid med god markedsføringsskik, jf. markedsføringslovens § 1, stk. 1.

Efter Forbrugerombudsmandens henvendelse i sagen, ændrede selskabet vilkårene for indløsning af selskabets gavekort, så gavekort nu bliver aktiveret ved kassen i butikken. Dermed er det ikke nødvendigt, at forbrugerne gemmer deres bon. 

Sagsnummer: 14/10518

Lovgrundlag:Markedsføringsloven 2012 - ophævet § 1

Sidst opdateret: 19. februar 2016

Kunne du bruge siden?