Skip navigation

Formulering af ansvarsbestemmelsen i en rammeaftale efter betalingstjenesteloven

13. november 2009

Sag

Forbrugerombudsmanden tilkendegav over for en bank, at beskrivelsen i rammeaftalen/kortbestemmelser af kortholders ansvar for andres uberettigede brug af et betalingskort kunne formuleres således, at kortholder er uden ansvar for tredjemands misbrug af kortet – dog med de undtagelser der følger af § 62 i betalingstjenesteloven. Beskrivelsen i § 63 af fristerne for at gøre indsigelser er dog så væsentlig, at gengivelsen af § 63 dog må gives som et selvstændigt punkt i kortbestemmelserne.

En bank spurgte i forbindelse med ikrafttrædelsen af lov om betalingstjenester om, hvorledes formuleringen af ansvarsbestemmelsen i kortbestemmelserne kunne formuleres.

De gældende kortbestemmelser indeholdt en udførlig beskrivelse af § 11 i lov om visse betalingsmidler, ligesom kunderne får en kopi af §§ 11 og 12 i betalingstjenesteloven.

Fremover ville banken gerne kunne skrive:

”Du er uden ansvar for tredjemands misbrug af kortet – dog med de undtagelser, der følger af §§ 62 og 63 i lov om betalingstjenester, som du kan se på [bankens hjemmeside]. Du kan også altid få udleveret en kopi af §§ 62 og 63 ved at kontakte din afdeling.”

Teksten gav alene Forbrugerombudsmanden anledning til at bemærke, at § 63, som indeholder en bestemmelse om, at indsigelser mod uautoriserede eller fejlbehæftede betalingstransaktioner skal gives til udbyder snarest muligt eller senest inden 13 måneder efter debiteringen, er så væsentlig, at den må angives som et selvstændigt punkt i tæt tilknytning til beskrivelsen af ansvarsreglen. Det er samtidig ikke tilstrækkeligt at henvise til bestemmelsen og angive, hvor den kan læses eller fås udleveret.

Sagsnummer: 09/05987

Lovgrundlag:Lov om betalingstjenester - ophævet § 62, Lov om betalingstjenester - ophævet § 63, Betalingsmiddelloven - ophævet Betalingsmiddelloven, Lov om betalingstjenester - ophævet §§ 1-46

Sidst opdateret: 17. juli 2014

KUNNE DU BRUGE SIDEN?