Skip navigation

Danske erhvervsdrivendes markedsføring på internettet skal overholde dansk lovgivning

21. november 2012

Sag

En erhvervsdrivende, der er etableret i Danmark og som markedsfører sig på internettet, skal overholde den danske offentligretlige lovgivning, uanset om markedsføringen alene retter sig imod et andet EU-land.

Forbrugerombudsmanden modtog som led i sit internationale samarbejde en henvendelse fra de franske myndigheder, der klagede over en dansk erhvervsdrivendes franske hjemmeside.

De franske myndigheder var af den opfattelse, at den erhvervsdrivendes markedsføring var vildledende, idet denne ikke tydeligt oplyste om, at man ved at acceptere den erhvervsdrivendes forretningsbetingelser samtidig indgik en aftale om et løbende abonnement. Derudover mente de franske myndigheder, at den erhvervsdrivende ikke gav tydelige oplysninger om fortrydelsesretten.

Når en dansk erhvervsdrivende markedsfører sig på internettet, og denne markedsføring retter sig mod andre EU-lande, så skal den erhvervsdrivende overholde dansk lovgivning. Dette fremgår af afsenderlandsprincippet i e-handelslovens § 3, der hviler på et EU-direktiv.

Idet Forbrugerombudsmanden var af den opfattelse, at den erhvervsdrivendes markedsføring efter de danske regler var vildledende og ikke indeholdt tydelige oplysninger om fortrydelsesretten, tog han kontakt til den erhvervsdrivende.

Den erhvervsdrivende ændrede derfor en række hjemmesider, der alle henvendte sig til forbrugere i andre EU-lande, således, at de overholdt markedsføringslovens § 3 om vildledning og forbrugeraftalelovens §§ 11 og 12 om oplysninger om fortrydelsesret.

På denne baggrund afsluttede Forbrugerombudsmanden sagen og meddelte samtidig de franske myndigheder om sagens udfald.

Sagsnummer: 12/09978

Lovgrundlag:Ehandelsloven E-handelsloven, Markedsføringsloven 2012 - ophævet § 3, Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet §§ 9-16, Legislations Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet

Sidst opdateret: 10. december 2012

KUNNE DU BRUGE SIDEN?