Oplysningskrav ved online salg af abonnementer

Ved online salg af abonnementer er der en række oplysninger, man som virksomhed skal give forbrugerne om abonnementet. Se oversigten over de vigtigste regler her.

Ved fjernsalg af abonnementer skal virksomheden på en klar og forståelig måde2, og tydeligt og i fremhævet form, og direkte før forbrugeren afgiver en ordre3, give forbrugeren følgende oplysninger om abonnementet:

1. Abonnementets vigtigste egenskaber i et omfang, der svarer til kommunikationsteknikken og til abonnementets kompleksitet.4

 • Det skal med andre ord være klart og tydeligt for forbrugeren, at der er tale om et abonnement, og hvad abonnementet omhandler.
 • Er abonnementet sammenkædet med andre produkter, såsom et varesortiment, en velkomstgave eller lignende, skal oplysningerne om abonnementets vigtigste egenskaber præsenteres på lige fod med oplysningerne om de enkelte produkter, og i umiddelbar tilknytning hertil eller med en utvetydig henvisning, idet der netop er tale om sammenkædede ydelser.

2. Abonnementets samlede pris inklusive afgifter og alle yderligere omkostninger samt den samlede udgift pr. afregningsperiode.5

 • Er abonnementet underlagt en bindingsperiode, skal virksomheden oplyse mindsteprisen i bindingsperioden.
 • Er abonnementet sammenkædet med andre produkter, såsom et varesortiment, en velkomstgave eller lignende, skal oplysningerne om abonnementets samlede pris præsenteres på lige fod med prisoplysningerne om de enkelte produkter, og i umiddelbar tilknytning hertil eller med en utvetydig henvisning, idet der netop er tale om sammenkædede ydelser.
 • Tilbyder virksomheden en indledende prøveperiode gratis eller til en nedsat pris, skal oplysningerne om abonnementets efterfølgende normalpris præsenteres på lige fod med den nedsatte pris, hvis abonnementet fortsætter automatisk.

3. Varighed og opsigelse. Abonnementets varighed eller betingelserne for at opsige abonnementet, hvis det er tidsubestemt eller forlænges.6

 • Tilbyder virksomheden en indledende prøveperiode, skal virksomheden klart og tydeligt oplyse om, hvorvidt abonnementet automatisk fortsætter efter prøveperioden.
 • Heri ligger også et krav om, at oplysninger vedrørende eventuelle tidsmæssige begrænsninger i opsigelsesprocessen er klare og tydelige – eksempelvis hvis opsigelsen først kan meddeles eller effektueres efter et tidsrum. Tidsmæssige begrænsninger af denne art skal også være sagligt begrundede.

4. Minimumsvarigheden af forbrugerens forpligtelser i henhold til aftalen.7

 • Virksomheden skal klart og tydeligt oplyse om minimumsvarigheden af abonnementsaftalen.

5. Fremhævelse af betalingsforpligtelse. Den erhvervsdrivende skal sikre, at forbrugeren, når denne afgiver sin ordre, udtrykkeligt angiver, at vedkommende er opmærksom på, at ordren medfører en betalingsforpligtelse.8

 • Eksempelvis ved at markere bestillingsknappen med ordene ”ordre med betalingsforpligtelse”, ”køb” eller en tilsvarende utvetydig formulering.
 • Herudover skal virksomheden, umiddelbart før en bestilling afgives (dvs. lige over en evt. bestillingsknap), tydeligt og med fremhævet skrift, gentage oplysningerne i punkt 1-4 over for forbrugeren.

Forbrugeren er alene bundet af abonnementsaftalen, hvis ovenstående fem krav er opfyldt.9


1 Notatets paragrafhenvisninger er opdateret i overensstemmelse med lov om forbrugeraftaler (lov nr. 1457 af 17. december 2013) med senere rettelser og lovbekendtgørelse om markedsføring (lov nr. 866 af 15. juni 2022).

2 Jf. forbrugeraftaleloven (herefter ”FAFTL”) § 8, stk. 1

3 Jf. FAFTL § 12, stk. 1

4 Jf. FAFTL § 8, stk. 1, nr. 1

5 Jf. FAFTL § 8, stk. 1, nr. 5-6

6  Jf. FAFTL § 8, stk. 1, nr. 17

7  Jf. FAFTL § 8, stk. 1, nr. 18

8 Jf. FAFTL § 12, stk. 1

Virksomheden må ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer10, hvis det er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes økonomiske adfærd. Ved købsopfordringer, f.eks. i annoncer, på webshoppen og lignende, skal virksomheden særligt give følgende oplysninger11:

6. Produktets vigtigste karakteristika således at forbrugeren klart kan identificere, at der er tale om et abonnement. Oplysningerne skal gives i et omfang, der svarer til mediet og produktet. 12

 • Det skal med andre ord være klart og tydeligt for forbruge- ren, at der er tale om et abonnement, og hvad abonnementet omhandler.
 • Er abonnementet sammenkædet med andre produkter, såsom et varesortiment, en velkomstgave eller lignende, skal oplysningerne om abonnementets vigtigste egenskaber præsenteres på lige fod med oplysningerne om de enkelte produkter, og i umiddelbar tilknytning hertil eller med en utvetydig henvisning, idet der netop er tale om sammenkædede ydelser.

7. Den erhvervsdrivendes fysiske adresse og navn: Eksempelvis den erhvervsdrivendes firmanavn og, hvor det er relevant, den fysiske adresse og navnet på den erhvervsdrivende, på hvis vegne han handler.13

8. Prisen Den samlede pris inklusive afgifter.14

 • Er abonnementet underlagt en bindingsperiode, skal virksomheden oplyse mindsteprisen i bindingsperioden.
 • Er abonnementet sammenkædet med andre produkter, såsom et varesortiment, en velkomstgave eller lignende, skal oplysningerne om abonnementets samlede pris præsenteres på lige fod med prisoplysningerne om de enkelte produkter, og i umiddelbar tilknytning hertil eller med en utvetydig henvisning, idet der netop er tale om sammenkædede ydelser.
 • Tilbyder virksomheden en indledende prøveperiode gratis eller til en nedsat pris, skal oplysningerne om abonnementets efterfølgende normalpris præsenteres på lige fod med den nedsatte pris, hvis abonnementet fortsætter automatisk.

9. Særlige aftaleforhold: Forhold vedrørende betaling, levering, gennemførelse af aftalen og klagebehandlingspolitik, i det omfang disse forhold afviger fra, hvad der er sædvanligt i branchen.15

 • Det vil eksempelvis være en overtrædelse, hvis den erhvervsdrivende markedsfører et abonnement med en velkomstgave, uden samtidig at give oplysninger om, hvordan forbrugeren bliver berettiget til gaven, hvis udleveringen heraf er underlagt særlige betingelser eller begrænsninger.

9 Jf. FAFTL § 12, stk. 2

10  Jf. MFL § 6, stk. 1

11  Jf. MFL § 6, stk. 2

12 Jf. MFL § 6, stk. 2, nr. 1

13  Jf. MFL § 6, stk. 2, nr. 2

14  Jf. MFL § 6, stk. 2, nr. 6

15 Jf. MFL § 6, stk. 2, nr. 3-4

10. Faktureringspligt: Ved momspligtige leverancer af tjenesteydelser, såsom abonnementer, er den afgiftspligtige virksomhed forpligtet til at udstede og levere en faktura til kunden for hver leverance af abonnementet.16

 • Til forbrugere kan virksomheden udstede en såkaldt forenklet faktura eller kassebon efter momsbekendtgørelsens § 63.
 • SKAT har dog fundet, at NETS’ betalingsoversigter og indbetalingskort i visse tilfælde kan anses som faktura, el- ler kan erstatte en faktura, jf. Den juridiske vejledning afsnit A.B.3.3.1.4.

16 Jf. momslovens § 52 a, stk. 1