Markedsføring af forbrugerkredit

Kvikguide: En virksomhed, der markedsfører renter eller andre omkostninger ved lån, kredit eller køb på kredit til forbrugere, skal kende oplysningspligten i markedsføringslovens § 18.

Kvikguide

En virksomhed, der markedsfører renter eller andre omkostninger ved lån, kredit eller køb på kredit til forbrugere, skal kende oplysningspligten i markedsføringslovens § 18.

Der er klare regler for, hvad du er forpligtet til at oplyse overfor forbrugerne, når du markeds- fører lån, kreditter eller køb på kredit:

Markedsføring af kreditaftaler § 18, stk. 1 og 2

§ 18. Enhver markedsføring af kreditaftaler over for forbrugere, som ikke er omfattet af § 19, og som oplyser en rentesats eller talstørrelser vedrørende omkostningerne i forbindelse med forbrugerkredit, skal indeholde følgende standardoplysninger:

  1. Debitorrenten, herunder om den er fast eller variabel eller begge, og oplysninger om om- kostninger, der indgår i forbrugerens samlede omkostninger i forbindelse med kreditten. 2
  2. Det samlede kreditbeløb.
  3. De årlige omkostninger i procent (ÅOP) som beregnet efter lov om
  4. Kreditaftalens løbetid.
  5. Kontantprisen og størrelsen af en eventuel forudbetaling ved kredit i form af henstand med betalingen for en specifik vare eller
  6. Det samlede beløb, som skal betales af forbrugeren, og ydelsernes størrelse.

Stk. 2. Standardoplysningerne, jf. stk. 1, skal oplyses klart, kort og på en fremtrædende måde ved hjælp af et repræsentativt eksempel.