Skip navigation

Få en forhåndsbesked

Som virksomhed kan du få en vurdering af en planlagt markedsføringsindsats og en udtalelse fra Forbrugerombudsmanden, om den er lovlig. Det kaldes også en forhåndsbesked.

I forhåndsbeskeden vil Forbrugerombudsmanden, så vidt det er muligt, tage stilling til, om den pågældende markedsføringsindsats er lovlig, eller i hvor høj grad indholdet af markedsføringen er i strid med lovgivningen. Det kan fx dreje sig om et salgs- eller reklamefremstød eller indholdet af annoncer og kampagner, som virksomheden ønsker at iværksætte.

Det bør du vide

For at vi kan vurdere, om et markedsføringstiltag er i overensstemmelse med markedsføringsloven, skal der være tale om et konkret udarbejdet markedsføringstiltag, som endnu ikke er sat i værk på det tidspunkt, du beder om anmodningen.

Virksomheden bærer altid selv ansvaret for, at markedsføringen er lovlig, og det står frit for andre virksomheder eller forbrugere at anfægte lovligheden, når markedsføringen er sat i værk. I sidste ende er det domstolene, som afgør eventuelle spørgsmål om en konkret markedsføringsindsats er lovlig.

Behandling af dine oplysninger i anmodningen >

Sådan gør du

Du anmoder om en forhåndsbesked ved at sende en mail til os på forbrugerombudsmanden@forbrugerombudsmanden.dk eller skrive til Forbrugerombudsmanden, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Der skal være tale om et konkret udarbejdet markedsføringstiltag, som endnu ikke er sat i værk. Du skal oplyse følgende for, at vi kan behandle din anmodning om forhåndsbesked:

  • Virksomhedens kontaktoplysninger
  • En beskrivelse af virksomheden, f.eks. hvilke produkter eller ydelser virksomheden tilbyder, og hvilke målgruppe virksomheden ønsker at rette sig mod
  • En klar og detaljeret beskrivelse af den planlagte markedsføring, f.eks. kan det være relevant at oplyse målgruppen for markedsføringstiltaget, gennem hvilket medie markedsføringen skal ske, hvordan markedsføringen konkret er udformet, hvilke oplysninger forbrugerne får mv., gerne med konkrete eksempler
  • Om muligt en henvisning til bestemmelser i markedsføringsloven eller anden lovgivning, som er relevante for det markedsføringstiltag, du ønsker at sætte i gang
  • En begrundelse for hvorfor du mener, at markedsføringstiltaget er lovligt. Du kan evt. hente inspiration i vores vejledninger, alternativt overveje at kontakte en advokat

Jo mere fyldestgørende oplysningerne om markedsføringen er, jo bedre kan vi vurdere tiltaget.

Her kan du orientere dig om reglerne på de mest gængse områder i markedsføringsloven >

 

Kunne du bruge siden?