Afgørelse

Afgørelse

Sagsnummer
12/01631

Lovgivning

  • 1
  • 3
  • 8
  • 9
  • Forbrugeraftaleloven 2004 - ophævet
  • 6 8

Markedsføring af studenterhuer

Forbrugerombudsmanden har behandlet en klage over en virksomhed, der sælger studenterhuer. Det var klagers opfattelse, at virksomheden overtrådte markedsføringslovens § 8 om markedsføring rettet mod børn og unge herunder markedsføringslovens § 3 om vildledende markedsføring.

Forbrugerombudsmanden fastslog, at markedsføringsloven ikke sætter grænser for, hvem en erhvervsdrivende kan rette sin markedsføring imod. Markedsføring af studenterhuer mv. kan derfor målrettes kommende studenter, der ofte ikke er fyldt 18 år, forudsat at markedsføringslovens § 8 i det hele bliver iagttaget. Efter denne bestemmelse skal markedsføring rettet mod børn og unge være udformet med særlig hensyntagen til børn og unges naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lette at påvirke og nemme at præge.

Beslutningen om køb af studenterhuer og eventuelt tilbehør, er en beslutning, som de unge kan tage på egen hånd, idet de alle må formodes at være fyldt 15 år, og da der som udgangspunkt ikke vil være tale om en beslutning af større økonomisk betydning. De har selvstændig rådighed over egne midler og kan forpligte sig på egen hånd, jf. værgemålslovens § 42.

Markedsføringen, herunder forhandling med hueudvalg og præsentation af studenterhuer mv., skal ske under iagttagelse af markedsføringsloven, herunder lovens § 3 om vildledende markedsføring og lovens § 9 om salgsfremmende foranstaltninger. Priser, rabatter og andre fordele skal fremgå klart og tydeligt for eleverne, ligesom de aftaler, som hueudvalget indgår, skal være tilgængelig for alle. Eleverne skal endvidere være orienteret om, hvis hueudvalgets medlemmer får en studenterhue foræret.

Hvis der skal ske opmåling til studenterhuer og præsentation af andet afgangstøj mv. på selve uddannelsesstedet, skal forbrugeraftalelovens § 6, stk. 1 i det hele være iagttaget. Efter denne bestemmelse må erhvervsdrivende ikke uden forudgående anmodning herom rette personlig eller telefonisk henvendelse til en forbruger på dennes bopæl, arbejdsplads eller andet sted, hvortil der ikke er almindelig adgang, med henblik på straks eller senere at opnå tilbud eller accept af tilbud om indgåelse af aftale.

Forbrugerombudsmanden fastslog, at en præsentation af studenterhuer og afgangssortiment mv. lovligt kan finde sted på en uddannelsesinstitution, hvis alle kommende studenter forinden har fået udtrykkelig oplysning om, at de vil blive præsenteret for studenterhuer og andre nærmere bestemte varer, hvis de indfinder sig i et bestemt lokale på et nærmere angivet tidspunkt.