Afgørelse

Sagsnummer
20/15798

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 3, stk. 1

Virksomhed gav tilsagn om ikke at omdele reklamer i strid med de to ”nej tak-”ordninger

En virksomhed, der havde omdelt reklamer til husstande tilmeldt en af de to ”Nej tak”-ordninger, afgav et tilsagn over for Forbrugerombudsmanden om at sikre fremtidig overholdelse af Forbrugerombudsmandens retningslinjer om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn.

Forbrugerombudsmandens havde af flere omgange modtaget klager over en virksomheds omdeling af reklamer i strid med Forbrugerombudsmandens retningslinjer af 1. januar 2017 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn, som regulerer de to ”Nej tak”-ordninger, henholdsvis ”Reklamer – nej tak” og ”Reklamer og gratisaviser – nej tak”.

”Nej tak”-ordningerne beskytter mod omdeling af forsendelser uden påført navn. Afsendere og distributører af reklamer skal respektere tilmelding til en af nej tak-ordningerne, og dermed undlade omdeling af forsendelser uden påført navn mv. til de pågældende adresser.

Virksomheden havde omdelt reklamer i form af et brev adresseret til ”husstanden” til adresser tilmeldt en af de to ”Nej tak”-ordninger.

Efter dialog med Forbrugerombudsmanden gav virksomheden tilsagn om, at sikre, at virksomheden i fremtiden ikke omdelte reklamer til adresser, som er tilmeldt en ”Nej tak”-ordning, og hvor et ”Nej tak”-klistermærke er opsat på adressens brevindkast (brevsprække), brevkasse (postkasse), eller brevkasseanlæg.

Det følger af markedsføringslovens § 28, at Forbrugerombudsmanden ved forhandling skal søge at påvirke de erhvervsdrivende til at handle i overensstemmelse med principperne for god skik og til at overholde loven i øvrigt.

Tilsidesætter en erhvervsdrivende et tilsagn, der er afgivet over for Forbrugerombudsmanden efter forhandling, kan Forbrugerombudsmanden meddele den erhvervsdrivende sådanne påbud, som må anses nødvendige for at sikre tilsagnets overholdelse. Tilsidesættelse af et påbud, som Forbrugerombudsmanden har meddelt i anledning af en virksomheds overtrædelse af et afgivet tilsagn, straffes med bøde eller fængsel i op til 4 måneder.