Afgørelse

Sagsnummer
22/09157

Lovgivning

  • Markedsføringsloven 2017 - gældende
  • 5
  • 6

En virksomhed kunne lovligt bruge udsagnet ”tuben indeholder XX% genanvendt plast og kapslen er af virgint plast”

Forbrugerombudsmanden vurderede, at det ville være lovligt at markedsføre emballage med udsagnet ”tuben indeholder XX% genanvendt plast og kapslen er af virgint plast”, idet formuleringen var konkret og faktuel.

En virksomhed, der producerer emballage, ønskede at markedsføre sine produkter over for forbrugere med udsagnet ”tuben indeholder XX% genanvendt plast og kapslen er af virgint plast”. Virksomheden havde ikke medsendt konkrete eksempler på, hvordan emballagen så ud.

Forbrugerombudsmanden udtalte, at formuleringen var konkret og faktuel og vurderede, at udsagnet var lovligt under forudsætning af, at emballagen og produktet i sin helhed ikke gav et indtryk af en miljømæssig fordel, som ikke var til stede (ved eksempelvis brug af billeder, tegninger og farver mv.).

Forbrugerombudsmanden henviste i den forbindelse til sin Kvikguide til virksomheder om miljømarkedsføring. Kvikguiden er en forkortet udgave af Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande m.v., der uddyber, hvad de erhvervsdrivende skal være opmærksomme på, når de markedsfører sig med miljøudsagn og etiske udsagn.